c S

Vrhovno sodišče bo lahko odslej že med obravnavo primera zaprosilo za mnenje ESČP

02.08.2018 09:00 Ljubljana, 01. avgusta (STA) - Veljati je začel Protokol 16 k evropski konvenciji za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, po katerem bosta lahko tudi slovensko vrhovno in ustavno sodišče Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) zaprosila za svetovalno mnenje glede pravnih vprašanj v zvezi z interpretacijo konvencije in njenih protokolov.

Nacionalno sodišče bo tako lahko prekinilo nek postopek in ESČP prosilo za svetovalno mnenje glede pravnih vprašanj v zvezi z interpretacijo konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter njenih protokolov.

ESČP bo sicer lahko odločilo, ali bo na vprašanje odgovorilo ali ne. Država pogodbenica ni zavezana slediti mnenju ESČP, prav tako pa svetovalno mnenje ne bo prejudiciralo morebitnih bodočih odločitev sodišča v zadevi, v kolikor bi stranke pred njim naknadno sprožile spor.

Odvetnik Blaž Kovačič Mlinar je ocenil, da je ta novost za Slovenijo pomembna v luči številnih zadev, ki so bile na ESČP v preteklosti razveljavljene, ker nismo (pravilno) upoštevali določb konvencije. Tako bi po oceni Kovačič Mlinarja nova posvetovalna možnost lahko prihranila leta trajajoče sodne postopke. Je pa opozoril, da je to nova možnost za vrhovno sodišče, da bi se postopki pospešili, vprašanje pa je, ali jo bodo tudi izrabili.

Poudaril je tudi, da bo to zgolj neko posvetovalno mnenje ESČP, ki za naše sodišče ne bo zavezujoče. Bodo pa taka mnenja "dober pokazatelj, v kakšno smer bo ESČP razmišljal v primeru, da neka zadeva pride k njim".

Reforma Evropskega sodišča za človekove pravice se je intenzivno pričela s sprejemom in uveljavitvijo protokola številka 14 h konvenciji o človekovih pravicah maja leta 2010.

Protokol širi jurisdikcijo ESČP na dajanje svetovalnih mnenj nacionalnim sodiščem držav članic Sveta Evrope. Uvršča se v okvir reforme ESČP, njegov glavni namen pa bil je razbremeniti sodišče.