c S

Ustavno sodišče zavrglo pobude za oceno ustavnosti ukaza o sklicu prve seje DZ

26.07.2018 07:31 Ljubljana, 25. julija (STA) - Ustavno sodišče je zavrglo pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti ukaza o sklicu prve seje DZ v novem mandatu in zapisnika o ugotovitvi izida predčasnih volitev poslancev v DZ, ker ni pristojno za presojo izpodbijanih aktov. Pobude je vložilo več vlagateljev, med njimi štiri zunajparlamentarne stranke.

Zunajparlamentarne stranke, ki so vložile pobudo, so stranka Janka Vebra Sloga, Davkoplačevalci se ne damo več! Vilija Kovačiča ter Stranka enakopravnih dežel in Naprej Slovenija, ki ju zastopa Jožef Jarh. V pobudah so menile, da lahko pride do neustavne podelitve poslanskih mandatov in s tem do neustavnega zasedanja DZ.

Predlagale so začasno zadržanje ukaza o sklicu prve seje DZ z dne 15. junija in zapisnika o ugotovitvi izida predčasnih volitev poslancev v DZ z dne 14. junija. Predlog so med drugim utemeljile na osnovi 82. člena ustave, po katerem DZ potrdi poslanske mandate, proti odločitvi DZ pa je mogoča pritožba na ustavno sodišče.

Ustavno sodišče je v svoji odločitvi, ki jo je sprejelo soglasno, pojasnilo, da je v postopku presoje ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov pristojno le za odločanje o ustavnosti zakonov oziroma zakonitosti podzakonskih predpisov, predpisov lokalnih skupnosti in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil. Glede aktov, ki niso zakoni, je pristojnost ustavnega sodišča za presojo njihove ustavnosti oziroma zakonitosti podana le, če gre za predpise v materialnem pomenu. To pa so lahko le tisti akti, ki imajo neposredne zunanje pravne učinke, so poudarili.

Izpodbijani ukaz po opozorilu ustavnih sodnikov ni predpis. Gre za materialno dejanje predsednika republike, s katerim ta izvrši pristojnost, določeno v ustavi. Ukaz je poziv novoizvoljenim poslancem, naj se sestanejo in ustanovijo nov DZ. Ukaz torej ni akt, ki bi ga bilo mogoče izpodbijati s pobudo, so navedli.

Enako po njihovih navedbah velja za zapisnik, s katerim Državna volilna komisija na podlagi zakona o volitvah v DZ ugotovi izid volitev na državni ravni. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da akt, s katerim se ugotovi izid volitev v DZ, ni predpis, ki bi ga bilo mogoče izpodbijati s pobudo, so spomnili.

Predsednik stranke Sloga Veber je 20. junija, po tem ko je vrhovno sodišče zavrglo pritožbi neparlamentarnih strank zoper izid volitev v DZ, napovedal, da bodo nadaljevali postopke in uporabili vsa pravna sredstva zoper izid volitev, ki so bile po njegovem mnenju nelegitimne.