c S

Tudi mariborsko delovno sodišče pritrdilo, da gasilcem v nočnem turnusu pripada višje nadomestilo za prehrano

24.07.2018 14:27 Ljubljana, 24. julija (STA) - Mariborsko delovno sodišče je pritrdilo poklicnim gasilcem, ki že več let opozarjajo, da bi jim moralo za čas nočnega dela pripadati 50 odstotkov višje nadomestilo za prehrano. V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije so prepričani, da so s tem direktorji poklicnih gasilskih enot ostali brez izgovora, da za izplačilo nimajo pravne podlage.

Sekretar sindikata David Švarc je na današnji novinarski konferenci spomnil, da so že leta 2015 prvič pozvali delodajalce, torej direktorje takratnih 13 gasilsko-reševalnih zavodov, da začnejo obračunavati in izplačevati omenjeno višje nadomestilo. Kot je pojasnil, jim to pripada na podlagi zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je bil uveljavljen v letu 2006. Zato so zahtevali tudi poračun obveznosti za nazaj.

A je večina direktorjev to možnost zavrnila, pri čemer so po Švarčevih besedah dali vedeti, da nimajo zakonske podlage, da bi pristopili k obračunavanju in povračilu dolga za nazaj. Zato so v sindikatu sprožili individualna delovna spora v Mariboru in Krškem.

V primeru slednjega je ljubljansko delovno in socialno sodišče na zunanjem oddelku v Brežicah lani že odločilo v njihov prid. A se je takratni direktor pritožil na višje sodišče, ki je zadevo vrnilo v ponovno odločanje na prvo stopnjo. Po Švarčevih besedah je višje sodišče od prvostopenjskega zahtevalo, da utemelji in navede konkretne razloge, zakaj zakon o uravnoteženju javnih financ iz leta 2012 ni posegel v to pravico. Nove razsodbe na prvi stopnji pa še ni.

V tokratni sodbi mariborsko delovno sodišče podaja temeljito obrazložitev na 20 straneh, je dejal predsednik sindikata Aleksander Ogrizek. Sodišče je razsojalo prav v njegovem konkretnem primeru in razsodilo, da mu mora Gasilska brigada Maribor poravnati razliko povračil stroškov za prehrano v višini 1086 evrov, poleg svojih stroškov sodnega postopka pa še 981 evrov stroškov sodnega postopka.

Kot je povedal Ogrizek, se je z direktorjem o tem že pogovarjal, a v tem trenutku še ni jasno, ali se bo ta na sodbo pritožil. Ogrizku naj bi zagotovil, da so sredstva pripravljena. S sodbo pa naj bi se v četrtek seznanil tudi svet zavoda, je še pojasnil predsednik sindikata.

Večina enot je sicer po Švarčevih besedah po sodbi prvostopenjskega sodišča v Brežicah začela redno plačevati nadomestila, nekatere so gasilcem izplačale tudi razliko za nazaj, a zaradi zastaralnega roka le za pet let. Ko pa je višje sodišče zadevo vrnilo v ponovno odločanje, so nekatere od enot znova prenehale izplačevanje višjega nadomestila. Že vse od leta 2006 jim ga izplačujejo le v Trbovljah.

V sindikatu pravijo, da je bilo od leta 2006 prikrajšanih več kot 1000 poklicnih gasilcev. Poračun za celotno obdobje pa bi po njihovih izračunih na gasilca znašal od 1600 do 1700 evrov brez obresti. Sicer pa mesečno ne gre za velike zneske. Kot je navedel Švarc, gre za 1,49 evra boljše plačilo malice na noč, pri čemer ima poklicni gasilec - teh je v 14 poklicnih enotah zaposlenih nekaj več kot 700 - nočni turnus približno sedemkrat mesečno.