c S

KPK zaznala korupcijska tveganja pri izvajanju okulistične dejavnosti in predpisovanju očal

24.07.2018 07:31 Ljubljana, 23. julija (STA) - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zaznala korupcijska tveganja pri izvajanju okulistične dejavnosti in predpisovanju pripomočkov za izboljšanje vida. Komisija je opozorila na ravnanje pristojnih zdravnikov, ki predpisujejo pripomočke za izboljšanje vida v breme ZZZS, pri tem pa so "povezani" z družbami, ki te pripomočke izdelujejo.

Senat KPK je sprejel ugotovitve o posameznem primeru v zadevi predpisovanja pripomočkov za izboljšanje vida s strani zdravnikov - okulistov v javni zdravstveni mreži ter izdelave pripomočkov za izboljšanje vida v zasebnih družbah oziroma optikah.

Komisija je zavzela stališče, da okoliščine, ko pristojni zdravniki - okulisti, ki predpisujejo zavarovancem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pripomočke za izboljšanje vida v breme ZZZS, ravnajo na način, da so "povezani" z zasebnimi gospodarskimi družbami oziroma s samostojnimi podjetniki za izdelavo pripomočkov za izboljšanje vida, predstavljajo kršitev integritete.

KPK je tako ugotovila in izpostavila sistemski problem, ki ga morata ustrezno preučiti ministrstvo za zdravje kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov in kot pristojni organ za izdajo dovoljenj za izvajanje okulistične dejavnosti ter ZZZS kot plačnik storitev okulističnih pregledov in plačnik optikom za izdane pripomočke za izboljšanje vida.

Ministrstvu in ZZZS je komisija naložila, naj na osnovi njenih ugotovitev sprejme ustrezne ukrepe.

Komisija je pozvala pristojna organa, da v roku 30 dni od poziva podata obrazložitev, kako oz. na kakšen način bosta pristopila k odpravi korupcijskih tveganj in zagotovitvi integritete na področju izvajanja okulistične dejavnosti in predpisovanja pripomočkov za izboljšanje vida, so še sporočili iz KPK.

ZZZS mnenje KPK še preučuje, so pa že 2. julija vse izvajalce zdravstvenih storitev, ki izvajajo okulistično dejavnost, in vse pogodbene dobavitelje optike opozorili na tveganje korupcije. Opozorili so jih tudi na dolžnost izvajalcev zdravstvenih storitev, ki izvajajo okulistično dejavnost, da po predpisu očal, leč ali dodatkov naročilnico izročijo zavarovani osebi, ki nato prosto izbere dobavitelja, pri katerem bo prejela očala oz. leče.

V konkretnem primeru povezanosti med nekaterimi izvajalci zdravstvenih storitev in zasebnimi optiki gre po njihovem mnenju za problematiko, ki zahteva poleg konkretnih in dokumentiranih prijav tudi razmislek o primernejši sistemski ureditvi. Treba bi bilo opredeliti, ali in pod katerimi pogoji se lahko okulistična dejavnost in dejavnost optik lahko izvaja na isti lokaciji, da bi v največji možni meri obvladovali tveganje nelojalne konkurence in korupcije.

Kljub sistemskemu izzivu, ki je v pristojnosti ministrstva za zdravje in KPK pa bo ZZZS še naprej dejavno opozarjal zlasti zavarovane osebe, kakšne so njihove pravice na področju okulistične dejavnosti in pri optikih, so še sporočili iz ZZZS.