c S

Varuh za človekove pravice še korak bližje višjemu statusu po načelih ZN

28.06.2018 17:58 Ljubljana, 28. junija (STA) - Z začetkom delovanja sveta varuha za človekove pravice je varuh še korak bližje temu, da izpolni pogoje za status A institucije v skladu s pariškimi načeli Združenih narodov. Prošnjo za status A bodo po današnjih zagotovilih varuhinje Vlaste Nussdorfer vložili, še preden se ji februarja prihodnje leto izteče mandat.

Varuh je z ustanovitvijo 16-članskega sveta, ki ga kot posvetovalno telo varuha določa novela zakona o varuhu in v katerem so predstavniki civilne družbe, znanosti in državnih organov, izpolnil še pogoj pluralnosti, ki ga zahtevajo pariška načela, je danes poudarila Nussdorferjeva.

Sestava sveta varuha, ki je avtonomno strokovno telo, po besedah varuhinje zagotavlja, da bodo zastopana vsa področja življenja in dela, prav tako pa bodo zastopali vse ranljive skupine.

Svet varuha, ki se je v sredo sestal na ustanovni seji, se je najprej lotil poslovnika. Odprtih je še nekaj vprašanj, ki jih bodo rešili med poletjem, na naslednji seji predvidoma 10. septembra pa jih bodo dokončno dorekli, je povedala namestnica varuhinje Kornelija Marzel, ki svetu predseduje.

Predstavniki civilne družbe v svetu so prvi varuh človekovih pravic Ivan Bizjak, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik, Denis Miklavčič iz Sindikata kulture Slovenije Glosa, Anton Gradišek za področje zdravstva, Karel Lipič za področje okolja, Violeta Neubauer za področje enakosti spolov in Sebastijan Valentan za področje verskih skupnosti.

Predstavniki znanosti so Jernej Letnar Černič s fakultete za državne in evropske študije v Kranju, Igor Pribac s Filozofske fakultete v Ljubljani in Neža Kogovšek Šalamon z Mirovnega inštituta.

Novela določa, da sta v svetu tudi dva predstavnika vlade, po enega člana pa imajo zagovornik načela enakosti, informacijski pooblaščenec, državni zbor in državni svet. Predstavnika vlade v aktualnem svetu sta Milena Krnec Horvat in Peter Pavlin, ostalih ustanov pa Simon Maljevac (zagovornik načela enakosti), Alenka Jerše (informacijski pooblaščenec), Nataša Voršič (državni zbor) in Aldijana Ahmetović (državni svet).

Svet je namenjen spodbujanju varstva človekovih pravic in krepitvi pravne varnosti. Sodeloval bo pri pripravi ugotovitev varuha o spoštovanju človekovih pravic in o pravni varnosti v Sloveniji, varuhu bo predlagal uvedbo postopka v primeru morebitnih kršitev človekovih pravic, na predlog varuha pa bo obravnaval tudi širša vprašanja spodbujanja in varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Prav tako bo spodbujal izvajanje že podpisanih dokumentov v praksi, je pojasnila Marzelova.

Mandat članov sveta je vezan na varuhov mandat. Mandat varuhinje Vlaste Nussdorfer se bo iztekel 23. februarja 2019.

Omenjena novela je poleg sveta določila tudi, da zagovornik otrok, ki je pri varuhu dotlej že deset let deloval kot projekt, in državni preventivni mehanizem pri varuhu, namenjen krepitvi varstva oseb z odvzeto prostostjo pred ponižujočim ravnanjem, postaneta notranji organizacijski enoti. Obe sta že začeli delovati v skladu z novo ureditvijo, je spomnila Nussdorferjeva.

Zadnja novost, ki jo je uvedla novela in jo predvidela s 1. januarjem prihodnje leto, pa je ustanovitev centra za človekove pravice. Med drugim bo skrbel za izobraževanje in ozaveščanje o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah.