c S

Sodišče EU podprlo zahtevo transspolne Britanke po starostni pokojnini kot ženski

26.06.2018 14:06 Luxembourg, 26. junija (STA) - Sodišče EU je danes razsodilo v prid poročeni transspolni Britanki, ki se v domovini bori za enake pravice pri pridobitvi pokojnine, kot pripadajo drugim ženskam. Na Otoku Britanki, ki se je rodila kot moški, niso želeli povsem priznati njene spremembe spola, ker ni razveljavila zakonske zveze.

Britanka se je kot moški rodila leta 1948 in se kot moški leta 1974 tudi poročila, leta 1991 je začela živeti kot ženska, leta 1995 pa so ji operacijsko spremenili spol. Ker takrat na Otoku istospolne poroke še niso bile dovoljene, bi morala, da bi jo država v celoti prepoznala kot žensko, razveljaviti svoj zakon.

Transseksualka je leta 2008, ko je dosegla starost 60 let, zaprosila za državno starostno pokojnino - ki pri tej starosti pripada Britankam. A njeno prošnjo so zavrnili z utemeljitvijo, da nima neomejenega potrdila o priznanju spremembe spola.

Podelitev tega potrdila na podlagi britanske zakonodaje bi zahtevala razveljavitev njene zakonske zveze. Za prizadeto, ki iz verskih razlogov želi ostati v zakonski zvezi, je to pomenilo, da bi morala na državno pokojnino počakati do starosti 65 let, ko jo lahko na Otoku pridobijo moški.

Tožnica se je zaradi tega pritožila na britanskih sodiščih z utemeljitvijo, da gre za diskriminacijo. Britansko vrhovno sodišče se je nato v njenem primeru pri interpretaciji direktive EU o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti obrnilo na Sodišče EU.

Sodišče v Luksembourgu je danes pritrdilo pritožbi glede diskriminacije in razsodilo, da oseba, ki je spremenila spol, ne sme biti zavezana razveljaviti zakonsko zvezo, ki jo je sklenila pred to spremembo, da bi bila lahko upravičena do starostne pokojnine pri starosti, določeni za osebe tistega spola, ki ga je privzela.

Sodišče je tako potrdilo svojo sodno prakso, v skladu s katero se omenjena direktiva uporablja tudi za diskriminacijo, ki izhaja iz spremembe spola zadevne osebe. V zvezi s tem je poudarilo, da je treba za uporabo direktive za osebe, ki so v daljšem časovnem obdobju živele kot osebe drugega spola od tistega, v katerem so bile rojene, in ki so prestale operacijo za spremembo spola, šteti, da so spremenile spol.

Sodišče je ugotovilo tudi, da zakonski status ne igra nobene vloge pri ugotavljanju pravice do pokojnine.

O primeru bodo morale sedaj v skladu z odločitvijo Sodišča EU dokončno razsoditi britanska sodišča.