c S
Zaposlenemu po presoji sodišča pripada plačilo časa primopredaje in neizkoriščenega odmora 20.06.2018 13:37 Ljubljana, 20. junija (STA) - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je v individualnem sporu, ki ga je sindikat ministrstva za obrambo sprožil za svojega člana, pritrdilo argumentaciji sindikata in odločilo, da mora ministrstvo delavcu zagotoviti ustrezno plačilo za odmor za malico, ki ga ne more koristiti, kot tudi za čas primopredaje dela pred ali po opravljeni izmeni.

Sindikat je sodni postopek za plačilo časa primopredaje dela ter neizkoriščenega odmora za malico za svojega člana sprožil v lanskem letu. Sodba je bila izdana v aprilu letos, maja pa postala pravnomočna.

Kot so pojasnili v današnjem sporočilu, ima njihov član na svoji delovni zadolžitvi obvezo, da v začetku izmene prevzame delo od predhodnika in ga po koncu izmene preda sodelavcu. Ta predaja dela terja od delavca, da po koncu svojega delovnega časa ostane na delovnem mestu in preda delo naslednjemu, kar ob normalnem teku dogodkov traja 15 minut na izmeno, ob izrednih primerih pa precej dlje. Tega dela in tega časa, ko je delavec na razpolago delodajalcu, pa obrambno ministrstvo ne plačuje, čeprav ga odreja kot dolžnost delavca, so pojasnili v sindikatu.

Drugo vprašanje, zaradi katerega so se obrnili na sodišče, pa je neizkoriščen čas odmora za malico. Zaradi opravljanja 12-urne dolžnosti, na katero je razporejen kot edina oseba v izmeni, namreč njihov član ne more koristiti odmora za malico. Čeprav mu ministrstvo zagotavlja čajno kuhinjo, v kateri si lahko pripravi obrok hrane, to ne zadošča za izpolnitev obveze delodajalca, da delavcem zagotovi odmor, so navedli v sindikatu in dodali, da možnost prehranjevanja na delovnem mestu ne pomeni zagotavljanja odmora med delovnim časom.

Po navedbah sindikata je tudi v tem delu sodišče v celoti sledilo njihovi argumentaciji in ministrstvu za obrambo, ki ga zastopa Državno odvetništvo RS, naložilo plačilo nadomestila za predajo dela in neizkoriščen čas odmora. V konkretnem primeru gre za približno 4000 evrov.

Sodbo so v sindikatu označili kot pomembno zmago v korist vseh delavcev, ki jim delodajalec odreka pravico do obračuna časa primopredaje dela (pred ali po opravljeni izmeni) in odmora za malico. Na njeni podlagi bodo v sindikatu vodstvo ministrstva pozvali, da pristopi k odpravi nastalih krivic v podobnih situacijah, saj gre po njihovem mnenju za večje število pripadnikov Slovenske vojske in zaposlenih v ministrstvu.