c S

Ustavno sodišče zadržalo odvzem koncesije Lekarni Bitenc

08.06.2018 08:22 Ljubljana, 07. junija (STA) - Ustavno sodišče je sklenilo v obravnavo sprejeti ustavno pritožbo, ki jo je Lekarna Bitenc vložila zoper sodbo vrhovnega sodišča zaradi odvzema koncesije s strani Mestne občine Ljubljana (Mol). Tako je do končne odločitve o ustavni pritožbi pogodba o koncesiji za opravljanje lekarniške dejavnosti veljavna, piše v sklepu ustavnega sodišča.

Pritožnica, lekarnarica Silva Bitenc Rošer, z ustavno pritožbo izpodbija pravnomočno zavrnitev zahtevka na ugotovitev, da koncesijska pogodba, sklenjena med njo in Molom, velja. "Senat ustavnega sodišča ocenjuje, da je pritožnica izkazala nastanek težko popravljivih škodljivih posledic," so v obrazložitvi sklepa utemeljili odločitev o začasnem zadržanju odvzema koncesije.

Veliko zmanjšanje prihodkov lekarne, ki je posledica omejitve na prodajo zdravil brez recepta, po navedbah sodišča pomeni realno nevarnost prenehanja opravljanja lekarniške dejavnosti. V primeru uspešne pritožbe pa bi moral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) s pritožnico znova skleniti pogodbo o izvajanju programa lekarniških storitev. Vendar bi se to zgodilo le, če bi pritožnica dejansko še opravljala lekarniško dejavnost, so navedli.

Kot so pojasnili, bo v primeru, da Lekarna Bitenc ne bo uspela s pritožbo, odvzem koncesije zgolj zamaknjen za čas do končne odločitve ustavnega sodišča.

Z Mola so za STA sporočili, da bodo sklep ustavnega sodišča spoštovali, kakor spoštujejo vse odločitve sodišč.

Na Lekarniški zbornici Slovenije pozdravljajo sklep ustavnega sodišča, da Lekarni Bitenc velja pogodba o koncesiji za opravljanje lekarniške dejavnosti. Z začasnim zadržanjem odvzema koncesije je Lekarni Bitenc omogočeno delovanje, s katerim se zagotavlja nemotena preskrba prebivalstva z zdravili, so zapisali v zbornici.

S tem sklepom je ustavno sodišče po mnenju predsednika zbornice Mirana Goluba pokazalo zavedanje o pomenu nemotene preskrbe z zdravili za zdravo slovensko družbo. Kot predsednik lekarniške zbornice je že ob odvzemu koncesije s strani Mola izrazil ogorčenje, da se v Sloveniji lahko občine, ki so v koncesijskem razmerju oblastni organ, samovoljno in brez razloga odločijo za odpoved koncesijske pogodbe in nato odvzem koncesije.

Koncesionar je tako kljub odličnem opravljanju lekarniške dejavnosti na svojem območju prepuščen na milost in nemilost vsakokratne občinske uprave, je dodal Golub. Z odločitvijo ustavnega sodišča se je po njegovem mnenju še dodatno potrdila upravičenost obsojanja takšnega ravnanja.

"Lekarniško dejavnost moramo ščititi, saj je pomemben element vseh postopkov zdravljenja. Zajema preskrbo prebivalcev z zdravili na recept in brez recepta ter magistralno pripravljenimi zdravili. Zaradi velike dostopnosti in stalne prisotnosti magistra farmacije ima lekarniška dejavnost nepogrešljivo vlogo pri ohranjanju zdravja prebivalstva, svetovanju pri zdravstvenih težavah, nudenju pomoči starejšim občanom, preventivnih ukrepih na področju zdravja in preprečevanju z zdravili povzročene škode," je dodatno pojasnil v pisni izjavi.

Na ZZZS pa so za STA pojasnili, da s sklepom ustavnega sodišča še niso seznanjeni. "Ko bomo prejeli sodno pisanje, bomo zadevo proučili in sprejeli ustrezne ukrepe," so napovedali.

Sodni postopki v sporu med ljubljansko občino in koncesionarko iz Lekarne Bitenc, ki segajo v 2009 in se nanašajo na odpoved pogodbe o koncesiji, so bili sicer v rednih sodnih postopkih končani v prid občine. Ker lekarna nima več veljavne koncesije, je ZZZS z junijem odpovedal pogodbo z lekarno.

Na Molu so konec maja glede razloga za odpoved pogodbe o koncesiji v pojasnilih za STA navedli, da je bilo v sklenjeni koncesijski pogodbi določeno, da je ta sklenjena za nedoločen čas in lahko preneha v roku šestih mesecev po odpovedi. Za tako odpoved pogodba ni določala nobenih razlogov oziroma pogojev. Možnost odpovedi je bila vgrajena v sam pogodbeni odnos in je predvidevala ter omogočala odpoved kot enostransko dejanje ene pogodbene stranke, so navedli na Molu.