c S

Sodišče EU: Omejevanje obrednih zakolov na odobrene klavnice ne krši svobode vere

29.05.2018 17:15 Luxembourg, 29. maja (STA) - Sodišče EU je danes potrdilo, da se obredni zakoli brez omamljanja lahko opravljajo le v odobrenih klavnicah. Kot so razsodili v Luxembourgu, ta obveznost ne krši svobode vere. Gre za primer belgijskih muslimanov, končno odločitev pa morajo ob upoštevanju sodbe Sodišča EU sprejeti belgijska sodišča.

Kot so zapisali na sodišču v Luxembourgu, obveznost izvajanja obrednih zakolov brez omamljanja v odobrenih klavnicah ne krši svobode vere, ker se nanaša le na organizacijo in ureditev svobodnega opravljanja obrednega zakola ob upoštevanju bistvenih pravil glede zaščite dobrega počutja živali in zdravja potrošnikov živalskega mesa.

Verni muslimani po vsem svetu ob vsakoletnem pravniku žrtvovanja kurban bajram obredno zakoljejo ali dajo zaklati žival.

Večina muslimanov v Belgiji naj bi bila enotnega stališča, in sicer da je treba obredni zakol opraviti brez omamljanja in ob upoštevanju drugih zahtev obreda. To pa je v nasprotju z običajnimi pravili zakola živali.

Belgijska zakonodaja je od leta 1998 določala, da je zakole, predpisane v skladu z verskim obredom, mogoče opraviti le v odobrenih ali začasnih klavnicah. Pristojni minister je vsako leto odobril začasna klavna mesta, ki so skupaj z odobrenimi klavnicami omogočala opravljati obredne zakole ob kurban bajramu.

Leta 2014 pa je pristojni minister regije Flamske oznanil, da ne bo več izdajal odobritev za začasna klavna mesta, ker naj bi bile v nasprotju s pravom EU, zlasti določbami uredbe o zaščiti živali ob njihovi usmrtitvi iz leta 2009. Od leta 2015 so morali biti vsi zakoli živali brez omamljanja, tudi ob kurban bajramu, opravljeni le v odobrenih klavnicah.

Zaradi tega so različna muslimanska združenja in krovne organizacije mošej leta 2016 proti Flamski sprožili sodni postopek. Med drugim so izpodbijali veljavnost nekaterih določb omenjene uredbe EU, predvsem glede na svobodo vere.

A Sodišče EU je danes argument glede svobode vere zavrnilo. Začasna problematika zmogljivosti zakola na ozemlju neke regije države članice, povezana s povečanim povpraševanjem po obrednih zakolih nekaj dni ob prazniku žrtvovanja, pa je glede na ugotovitve Sodišča EU posledica notranjih okoliščin, ki ne morejo vplivati na veljavnost uredbe EU o zaščiti živali ob njihovi usmrtitvi.

Današnja sodba je enako zavezujoča tudi za druga nacionalna sodišča, ki obravnavajo podoben problem. S takšnim se je ukvarjalo tudi slovensko ustavno sodišče, ki je prejšnji teden ocenilo, da odločba zakona o zaščiti živali, ki prepoveduje zakol toplokrvnih živali brez prehodnega omamljanja, ni v neskladju z ustavo.