c S

Lani manj obravnavanih kaznivih dejanj in manj mrtvih zaradi posledic kaznivih dejanj

23.05.2018 16:14 Ljubljana, 23. maja (STA) - Policija je lani obravnavala 58.052 kaznivih dejanj, za katera je vložila kazensko ovadbo ali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe, kar je najmanj v zadnjih desetih letih. Zmanjšalo se je tudi število umrlih zaradi posledic kaznivih dejanj, s 43 v letu 2016 na 26 v lanskem letu, med drugim kaže poročilo o delu policije v letu 2017.

Poročilo o delu policije, ki je objavljeno med gradivi za obravnavo na vladi, kaže, da je ob izrednem, skoraj 45-odstotnem povečanju števila kršitev, ugotovljenih pri nadzoru cestnega prometa, lani na slovenskih cestah umrlo za petino manj oseb kot leto prej. Na cestah so lani umrle 104 osebe (leto prej 130), kar je najmanj v zadnjih petih letih.

Izrednemu povečanju ugotovljenih kršitev pri nadzoru cestnega prometa je sledilo za dobrih 63 odstotkov več izdanih plačilnih nalogov in za dobrih 87 odstotkov več obvestil o prekršku. Policija je lani začasno odvzela tudi več vozniških dovoljenj kot leto prej, odredila več preizkusov z alkotestom in več strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog.

Poročilo o delu policije v lanskem letu kaže tudi, da je lani delež preiskanih kaznivih dejanj, ki znaša dobrih 48 odstotkov, ostal na skoraj enaki ravni kot leto prej. Je pa policija obravnavala za skoraj 13 odstotkov manj kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, njihov delež v celotni kriminaliteti se je zmanjšal na dobrih 15 odstotkov.

Medtem ko se število kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete še naprej zmanjšuje, se je trend zmanjševanja mladoletniške kriminalitete zaustavil, ugotavlja policija. Mladoletniki so bili lani osumljeni za pet odstotka več kaznivih dejanj kot leto prej, v primerjavi z letom 2016 pa se je število mladoletnih storilcev povečalo za dobrih 11 odstotkov.

Kaznivih dejanj, povezanih z motornimi vozili, je bilo lani za 34 odstotkov manj, korupcijskih kaznivih dejanj pa za skoraj 60 odstotkov manj kot leto prej, kažejo izstopajoči statistični podatki o delu policije v lanskem letu. Kar za 148 odstotkov več je bilo lani v primerjavi z letom prej kaznivih dejanj zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi. Skupno je policija lani obravnavala 77 tovrstnih kaznivih dejanj.

Policija ugotavlja tudi, da se je lani prekinil nekajleten trend zmanjševanja števila obravnavanih kršitev predpisov o javnem redu. Teh je namreč policija lani obravnavala za dobro desetino več.

Število kršitev zakona o nadzoru državne meje se je lani povečalo za skoraj tretjino, število kršitev zakona o tujcih pa za skoraj 49 odstotkov. Zaradi nedovoljenega prehoda čez državno mejo so policisti obravnavali za skoraj 80 odstotkov več oseb, število nedovoljenih vstopov se je povečalo za dobro četrtino, nedovoljenega prebivanja pa za dobrih 64 odstotkov.

V poročilu policija navaja še, da se je lani močno okrepil nadzor nad delom enot in zaposlenih v policiji. Sicer pa je bilo lani zoper delo policistov vloženih za skoraj 15 odstotkov več pritožb, rešenih pa je bilo za dobrih 22 odstotkov več pritožb kot leto prej.

Poročilo ob izstopajočih statističnih podatkih poudarja še, da je slovenska policija v letu 2017 spet prišla do točke, ko se ji ni bilo več treba vsakodnevno ukvarjati le z eksistenčnimi vprašanji, povezanimi z opremo, prostori in podobno, ampak se je lahko več posvetila vsebini policijskega dela.

Sicer pa so lani na delo policije vplivali spremembe temeljnih policijskih zakonov in različne okoliščine in dejavniki, med drugim varovanje meje, priprave na uveljavitev odločbe arbitražnega sodišča, mednarodno sodelovanje in drugo.

Vlada se s poročilom o delu policije v preteklem letu seznani in ga v DZ posreduje do 1. junija.