c S

Florjančič od preostalih vej oblasti pričakuje večji prispevek za izboljšanje delovanja sodstva

22.05.2018 13:22 Ljubljana, 22. maja (STA) - Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je v ponedeljek ministru za pravosodje Goranu Klemenčiču predal letno poročilo o delu sodišč v letu 2017. Ob tem je dejal, da je sodna veja oblasti naredila veliko za dobro delo sodstva, hkrati pa izrazil pričakovanje, da bosta odločilnejši prispevek dodali tudi izvršilna in zakonodajna veja oblasti.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali na vrhovnem sodišču, je Florjančič ministra Klemenčiča, ki opravlja tekoče posle, znova opozoril na hudo prostorsko stisko ljubljanskih sodišč. Ta je po njegovi oceni akutna in terja hitro odzivnost.

Glede na vedno nove pristojnosti, ki jih ima sodstvo, je kot vprašljivo izpostavil tudi nadaljnje zmanjševanje števila sodnikov. Pri tem je ocenil, da bi se tudi preko zakonodajnih rešitev kazalo zavzemati za nekatere spremembe, denimo za prenos nekaterih področij delovanja izven pristojnosti sodstva.

Klemenčiča je opozoril tudi na težave pri izvajanju programa izboljšanja kakovosti sodstva, ki med drugim vključuje mentorstvo novim sodnikov, izobraževanje sodnega osebja, izdajo vodnikov za nove sodnike in za posamezne sodne postopke, saj se program srečuje z zastoji pri financiranju. Slednje po Florjančičevih navedbah ogroža njegovo nadaljnje izvajanje in tudi učinkovito porabo evropskih sredstev. Zato si predsednik vrhovnega sodišča "na tej točki želi bolj konstruktiven pristop odločujočih organov izvršilne veje pri tem projektu ter razumevanja njegovega pomena za delovanje sodnega sistema", so zapisali.

Florjančič in Klemenčič ste se dotaknila tudi nujnosti sprememb zakonodaje glede ureditve pravniškega državnega izpita in optimizacije mreže sodiš ter načelnega stališča Sodnega sveta v zvezi z omejevanjem obdobja dodelitve sodnikov v različne institucije, povezane s sodnim sistemom, kot so ministrstvo za pravosodje, Sodni svet ipd.

Poročilo o delu sodišča za leto 2017 je sicer Florjančič predstavil v sredo. Ob tem je dejal, da statistika o prejetih in rešenih zadevah v letu 2017 še vedno vzbuja optimizem, saj sodišča v celoti obvladujejo pripad, hkrati pa tudi postopoma zmanjšujejo število nerešenih zadev.