c S

Trend naraščanja števila zapornikov se je lani ustavil

17.04.2018 13:11 Ljubljana, 17. aprila (STA) - V letu 2017 so na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij zaznali upočasnitev oz. ustavitev trenda naraščanja števila zaprtih oseb, je na predstavitvi letnega poročila povedal generalni direktor uprave Jože Podržaj. Kot je pojasnil, je bilo v lanskem letu v povprečju zaprtih 1348 oseb, kar je približno dva odstotka manj kot leto pred tem.

Med kaznivimi dejanji, zaradi katerih so osebe na prestajanju kazni, po Podržajevih besedah prednjačijo tista zoper premoženje, poleg tega pa še kazniva dejanja zoper človekovo zdravje, zoper življenje in telo in zoper gospodarstvo. Najbolj zasedeni so zapori na Dobu, v Ljubljani, Kopru in Mariboru, zapor ob koncu tedna pa je v povprečju prestajalo 58 zapornikov na dan.

Uprava je v lanskem letu porabila nekaj več kot 39 milijonov evrov. Strošek oskrbnega dne je bil 79,51 evra, od tega je bil 50 evrov strošek plač, okoli 15 evrov so predstavljali materialni stroški, preostalo pa stroški investicij, zdravstvenega zavarovanja in zaposlovanja zaprtih oseb. Povečan strošek se kaže zlasti v investicijah v opremo in objekte ter v obnovi voznega parka.

Ob koncu lanskega leta je bilo v upravi zaposlenih 861 ljudi, od tega 547 pravosodnih policistov. Vlada je sicer odobrila še 20 dodatnih zaposlitev pravosodnih policistov in ti postopki tečejo, skupaj z ostalimi predvidenimi zaposlitvami pa naj bi se uprava v prihodnje okrepila za 36 zaposlenih. Tako naj bi se v prihodnjih mesecih že približali kadrovskemu načrtu, ki je 900 zaposlenih.

Podržaj je varnostne razmere v minulem letu ocenil kot stabilne. Izpostavil je le skupinska upora v zaporih v Ljubljani in na Dobu, ki pa so ju pristojni po njegovi oceni razrešili brez pretirane uporabe prisilnih sredstev. Begov v letu 2017 niso beležili.

Je pa opozoril, da so bivalni prostori v Ljubljani še vedno neprimerni. Poleg tega je sistem kadrovsko podhranjen, ne le pri pravosodnih policistih, ampak tudi na področju strokovnega dela. Tako so v lanskem letu v 271 primerih morali odpovedati spremstvo, predvsem na sodišča in v nekaj primerih tudi v zdravstvene ustanove.

Deloma naj bi k razbremenitvi pravosodnih policistov pripomogla že omenjena okrepitev, deloma pa tudi ustanovitev uprave za probacijo. Na izboljšanje prostorskih pogojev pa računajo ob izgradnji novega zapora. Postopek je trenutno v fazi podpisovanja pogodb za projektiranje, v proračunih za letos in za prihodnje leto pa so sredstva glede na predvideno dinamiko zagotovljena, je pojasnil.

Podržaj je še zatrdil, da je hrana v zaporih kakovostna in da je je dovolj. Kljub posameznim pritožba si upa trditi, da je v primerjavi s hrano, ki jo slovenski državljani jedo na prostosti, nadpovprečna.

Usmeritev uprave je, da rešetke niso prepreke, je poudarila vodja sektorja za tretma v upravi Lucija Božikov. Kot je poudarila, si prizadevajo, da bi bile zaprte osebe v čim večji meri vključene v življenje izven zapora.

Na področju strokovnega dela so v minulem letu posebno pozornost namenjali izobraževanju. V različne programe sta bila vključena 502 obsojenca, od tega 200 v delovno terapijo, 90 v izobraževale programe in 212 v usposabljanja za delo, je povedala.

Obenem so uspešno nadaljevali projekt, ki ga vodijo v sodelovanju z agencijo za knjigo in katerega namen je približevanje trgu dela z vključevanjem kulturne komponente. Posebno pozornost so po njenih besedah namenjali tudi stikom zaprtih oseb z otroki. Na lokacijah obiskov so uredili posebne kotičke za otroke, ki jih nameravajo v prihodnje še dodatno opremiti z igrali in igračami.

V lanskem letu so sicer zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja umrli trije obsojenci. Zgodil se je tudi en samomor, in sicer slabe štiri ure po sprejemu v pripor, je še povedala Božikova.