c S

Zastaranje primera Kryžanowski v rokah višjega sodišča

11.04.2018 15:26 Ljubljana, 10. aprila (STA) - Del kazenskega zakonika, ki določa, da je zloraba notranjih informacij kaznivo dejanje, ni bil v neskladju z ustavo, je sklenilo ustavno sodišče (Odločba U-I-132/15). Gre za primer Marka Kryžanowskega, ki se je pritožil na prvostopenjsko obsodilno sodbo. Višje sodišče o pritožbi še ni odločilo, primer pa zastara 21. aprila, poroča Delo.

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je danes objavila, da je prejela odločbo ustavnega sodišča v postopku za oceno ustavnosti dela kazenskega zakonika, ki opredeljuje znake kaznivega dejanja zlorabe notranje informacij. Presodilo je, da ni bil v neskladju z ustavo.

Ustavno presojo je zahtevalo Višje sodišče v Ljubljani, ker je kazenski zakonik zlorabo notranjih informacij opredeljeval kot kaznivo dejanje, zakon o trgu finančnih inštrumentov pa kot prekršek. Višje sodišče je menilo, da sta zaradi nejasnih ločnic med kaznivim dejanjem in prekrškom mogoča dva različna postopka in s tem različno sankcioniranje določenega ravnanja. Ustavno sodišče, ki je o primeru odločalo več kot dve leti, je presodilo, da očitek, da med določbama obeh zakonov ni jasne ločnice, ni bil utemeljen.

Kot je na spletni strani objavil časnik Delo, gre za primer nekdanjega predsednika uprave Marka Kryžanowskega, ki je bil v ponovljenem sojenju zaradi domnevne zlorabe notranjih informacij pri nakupu delnic Petrola v začetku leta 2015 na prvi stopnji obsojen na enoletno pogojno kazen. Tožilstvo mu je očitalo, da je med 16. in 21. aprilom leta 2008, le nekaj dni pred objavo rekordnih rezultatov družbe, s katerimi je bil kot predsednik uprave seznanjen, kupil za 63.000 evrov Petrolovih delnic.

Kryžanowski se je na prvostopenjsko obsodbo pritožil na višje sodišče. Ker se 21. aprila izteče desetletni zastaralni rok, se lahko zgodi, da bo zadeva še pred odločitvijo višjega sodišča zastarala, piše Delo.

Na višjem sodišču so za časnik povedali, da odločitev ustavnih sodnikov še preučujejo, glede zastaranja pa so odgovorili, da je bil postopek med ustavno presojo prekinjen. "Vprašanje teka zastaralnega roka oziroma vprašanje dejanskega trenutka zastaranja je pravno vprašanje, o katerem bo odločil pritožbeni senat," so dodali.

Datum seje pritožbenega senata bo določen v naslednjih dneh. Če rok ne bo preložen, bi to lahko pomenilo zastaranje primera, saj je malo verjetno, da bi sodišče o pritožbi odločilo v desetih dneh, navaja časnik.

ATVP je izrazila pričakovanje, da se bo sodni postopek pred višjim sodiščem čimprej nadaljeval in da bo sodišče o zadevi še pred njenim zastaranjem meritorno odločilo. "Odločitev sodišča je pomembna zato, ker se bo s tem oblikovala sodna praksa glede ene najhujših kršitev s področja trga finančnih instrumentov, ki nam bo dala potrebne usmeritve glede nadzora in obravnave tovrstnih ravnanj," so za časnik povedali v ATVP.