c S

Varuhinja: Med najbolj perečimi področji sociala, slabo upravljanje in okolje

11.04.2018 07:26 Ljubljana, 10. aprila (STA) - Najbolj pereča področja, ki jih varuh človekovih pravic izpostavlja v poročilu za lani, so socialno-ekonomska slika ljudi in njihovo zdravje, slabo upravljanje in okoljska vprašanja, je danes dejala varuhinja Vlasta Nussdorfer. Izpostavljeno je tudi delovanje pravne države, saj je pri normativni dejavnosti kaos, je dodal njen namestnik Tone Dolčič.

"Človeška veriga je močna toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen," je dejala Nussdorferjeva na današnji predstavitvi poročila varuha za lani. Številni živijo na socialnem dnu in izgubljajo svoje dostojanstvo pri iskanju oblačil in hrane pri humanitarnih organizacijah, je opozorila v poročilu.

Med skupno 77 priporočili, ki so jih podali, je tudi priporočilo DZ, vladi in ministrstvom za sprejetje ukrepov za uveljavitev ustavnega načela, da je Slovenija pravna in socialna država, da bi odpravili revščino ter posameznikom in družinam zagotovili pogoje za zadovoljevanje temeljnih človekovih potreb.

Organi so lani sicer največkrat kršili načelo dobrega upravljanja. "Nadzorne institucije bi morale delovati bolje, da bi preprečile kršitve," je poudarila varuhinja.

Med izpostavljenimi področji v poročilu je tudi okolje. Sočasno je treba po oceni varuhinje sanirati vse nepremišljene posege v okolje, denimo Celjsko kotlino, Mežiško dolino, zemljine v vrtcih in šolah in povečane koncentracije radona.

Organi ne spoštujejo resolucije o normativni dejavnosti, ki natančno določa pripravo predpisov, je dejal Dolčič, ki je kot namestnik pristojen za področje varstva otrokovih pravic, socialne varnosti, delovnopravnih zadev in družbenih dejavnosti. "Za tiste stvari, za katere nimajo rešitve, napovejo podzakonski predpis, do katerega pa ne pride," je pojasnil. Po njegovih besedah smo "daleč od tega, da bi utrjevali dobro upravljanje, ampak ga celo razsuvamo".

V normativnem sistemu, kjer je "gora predpisov", po njegovi oceni vlada kaos, žrtev pa so socialna država in centri za socialno delo.

Varuh je lani obravnaval 4471 zadev, kar pomeni 3,78-odstotno povečanje glede na leto prej, ko je obravnaval 4308 zadev.

Lani so prejeli 3023 pobud, kršitve pravic ali druge nepravilnosti pa ugotovili v 386, pri katerih je bilo 433 kršitev različnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin in drugih nepravilnosti, kot so denimo kršitev načela pravičnosti in dobrega upravljanja oziroma neupravičeno zavlačevanje postopka in očitna zloraba oblasti.

Največkrat so pravice in načela kršili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sledijo pa ministrstvi za notranje zadeve in za okolje in prostor, centri za socialno delo in sodišča.

Organi so kršili 39 različnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali povzročili nepravilnosti. Vse so opredeljene v ustavi in v zakonu o varuhu človekovih pravic.

Organi so največkrat oziroma v 113 primerih kršili načelo dobrega upravljanja, drugo najbolj kršeno načelo pa je s 35 primeri načelo, da je Slovenija pravna in socialna država.

Poročilo o izvajanju državnega preventivnega mehanizma, ki deluje po opcijskem protokolu h konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, bodo predstavili junija, so za STA povedali pri varuhu.