c S

Sodni izvedenci in cenilci se bodo pri delu na trgu lahko znova sklicevali na svoj status

22.03.2018 17:41 Ljubljana, 22. marca (STA) - DZ je s 43 glasovi za in 12 proti sprejel zakon o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih, s katerim želi vlada celovito urediti to področje. Zakon med drugim določa, da se bodo lahko sodni izvedenci in cenilci tudi pri svojem delu na trgu znova sklicevali na svoj status, zaradi česar so sicer podporo zakonu odrekli v SDS in Levici.

Kot je ob sredini razpravi o predlogu zakona v DZ povedal minister za pravosodje Goran Klemenčič, želijo z zakonom celovito urediti področje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki je bilo do zdaj urejeno v zakonu o sodiščih.

Z zakonom naj bi tako dvignili kakovost in strokovnost dela sodnih izvedencev ter okrepili nadzor nad njihovim delom. Tako naj bi zakon zagotovil boljše preverjanje ohranjanja strokovne usposobljenosti sodnic izvedencev, cenilcev in tolmačev, ter prinesel smernice, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu. Uvaja tudi nabor sankcij, ki so mogoče, če svojega dela ne opravljajo dovolj vestno.

Med drugim se z zakonom ustanavlja strokovni svet, ki bo najvišji strokovno usklajevalni organ na področju sodnega izvedenstva, cenilstva in tolmačenja. Svet bo vsakih pet let pregledal njihova potrdila s strokovnih izobraževanj in usposabljanj in jih vsebinsko ovrednotil.

Predlog zakona so na odboru za pravosodje v začetku marca dopolnili še z določbo, po kateri se bodo lahko sodni izvedenci tudi pri svojem delu na trgu sklicevali na svoj status. Povedano drugače: lahko se bodo predstavljali kot sodni cenilci, tudi ko bodo opravljali tržno dejavnost in ne zgolj pri dejavnosti za sodišče. To so pred časom že lahko počeli, a jim je bilo nato s spremembami zakona prepovedano.

V sredini predstavitvi stališč poslanskih skupin je Jasna Murgel v imenu poslanske skupine SMC povedala, da zakon podpirajo, saj s svojimi rešitvami sistemsko ureja status sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev. Prav tako zagotavlja večjo vlogo stroke pri obravnavi strokovnih vprašanj ter visoko raven kakovosti izvedenskih mnenj, cenitev in tolmačenj, je prepričana.

Iz podobnih razlogov so podporo zakonu napovedali v DeSUS. Po besedah Marjane Kotnik Poropat zakon odpravlja tveganja in pomanjkljivosti, ki jih je imela dosedanja ureditev tega področja. Posebej šteje zakonu v dobro, da celotnega sistema ne obrača na glavo, kar pomeni, da "se ne bo težko prilagoditi novim normam".

Tudi v SD po besedah Bojane Muršič zakon podpirajo. Po njenem je sicer težko pričakovati, da se bodo vsi strinjali s predlaganimi rešitvami, kljub temu pa je prepričana, da je bil z zakonom doseženo neko širše soglasje.

V Levici pa so napovedali, da zakona ne bodo podprli, saj po besedah Mateja T. Vatovca znova uvaja možnost, da se sodni izvedenci tudi pri svojem delu na trgu sklicujejo na svoj status. V tem primeru izvedenec za svoje delo tudi ne bo podvržen nadzoru ministrstva za pravosodje, ampak združenja sodnih izvedencev, s čimer pa se v Levici ne strinjajo. "Taka rešitev prinaša le korist in dobiček in to na ceno učinkovitega nadzora", je dejal Vatovec.

Iz podobnega razloga zakonu nasprotujejo v SDS. Po besedah Vinka Gorenaka so v koaliciji z določbami, ki jih je problematiziral Vatovec, "odprli polje korupcije na tem področju". Prav tako so z njimi šli v nasprotje Računskemu sodišču RS, "ki je naložilo, da je treba to problematiko "urediti na pameten način", je dejal.

DZ je danes z 52 glasovi za in enim proti sprejel tudi novelo zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU, s katero se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva o enotnem preiskovalnem nalogu. Novela določa posebna pravila in pogoje za sodelovanje in izvrševanje različnih ukrepov v kazenskih in predkazenskih postopkih.