c S

Državnotožilski svet Furlana potrdil za vodjo specializiranega tožilstva

19.03.2018 17:10 Ljubljana, 19. marca (STA) - Državnotožilski svet je danes za vodjo Specializiranega državnega tožilstva (SDT) potrdil Harija Furlana. Ta je danes že prisegel, so sporočili z Državnotožilskega sveta. Furlan je SDT vodil od februarja 2012, po izteku mandata pa je vodenje začasno prevzela njegova namestnica Darja Šlibar. Furlan je bil tudi edini kandidat za mesto vodje SDT.

Ministrstvo za pravosodje je sicer razpis za mesto vodje SDT objavilo že junija lani. Generalni državni tožilec Drago Šketa je predhodno mnenje glede predloga za imenovanje vodje specializiranega tožilstva podal že konec avgusta in tako že tedaj sprožil postopek za podelitev novega mandata.

Minister za pravosodje Goran Klemenčič pa je predlog za imenovanje Furlana pripravil šele pred kratkim. Kot razlog za to so na ministrstvu navedli, da se je v vmesnem času v celoti zamenjal Državnotožilski svet, ki je imel ustanovno sejo v novi sestavi konec lanskega decembra. Klemenčič je po navedbah ministrstva želel, da o imenovanju vodje specializiranega tožilstva odloča Državnotožilski svet s polnim mandatom, ki bo po trajanju podoben mandatu vodje SDT.

Ko je bil Državnotožilski svet popolnjen, je Klemenčič 12. januarja opravil ustni razgovor s Furlanom, nato pa tudi pripravil predlog za njegovo imenovanje. Zadnjo besedo bo imel Državnotožilski svet, ki po zakonu imenuje vodje posameznih tožilstev na obrazložen predlog ministra po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca. Imenovan je za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja.