c S

Vrhovno sodišče pripravlja pravilnik o dostopanju do vpisnikov sodišč preko spleta

12.03.2018 08:23 Ljubljana, 11. marca (STA) - Uvedba projekta, ki bo uvedel možnost vpogleda v sodne vpisnike preko spleta, se počasi le bliža koncu. Vrhovno sodišče trenutno pripravlja pravilnik o dostopanju, a za zdaj še ni znano, v katere vse podatke bo mogoč vpogled. Informacijski pooblaščenec ima pomisleke glede daljšega dostopa do podatkov o strankah postopka in opravljenih narokih.

Določbo, da morajo sodišča prek spleta strankam in širši javnosti omogočiti brezplačen vpogled v vpisnike, je prinesel nov sodni red, ki je vstopil v veljavo v začetku lanskega leta. Projekt bi moral zaživeti do konca septembra lani, a se je zavlekel. Delno tudi zato, ker je vrhovno sodišče očitno nekoliko v dvomu o naboru podatkov, do katerih bi bilo mogoče dostopati.

Za mnenje o tem je namreč vrhovno sodišče povprašalo Informacijskega pooblaščenca RS. Kot je razvidno iz odgovora, ki ga je poslala informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, vrhovno sodišče načrtuje (ali pa je vsaj načrtovalo), da bili podatki iz vpisnikov dostopni na podportalu e-Objava, ki bo del informacijskega sistema e-Sodstvo. Pri tem bi bil nabor podatkov, ki bi jih lahko videl posameznik, odvisen od tega, kakšen status bo imel. Ožji nabor splošnih podatkov naj bi bil dostopen vsem, ki so registrirani v sistemu e-sodstvo (registrira se lahko vsak), širši nabor podatkov pa le strankam postopka.

Nabor podatkov, namenjen širši javnosti, bi vključeval tudi podatke o strankah postopka in že opravljenih narokih. Zato je vrhovno sodišče informacijskega pooblaščenca povprašalo, ali bi bilo to v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in pa, koliko časa bi bili lahko takšni podatki javno dostopni.

Prelesnikova je vrhovnemu sodišču konec decembra lani odgovorila, da glede na določbe zakona o sodiščih ne vidi pravne podlage za daljšo javno objavo podatkov o že opravljenih narokih in strankah postopka. Zato meni, da bi bilo treba zadeve nujno jasneje zakonsko urediti.

Za jasnejšo zakonsko ureditev bi moralo kot zakonodajalec poskrbeti ministrstvo za pravosodje, a tam očitno menijo, da zakonske spremembe za objavo nabora podatkov, kot ga načrtuje vrhovno sodišče, niso potrebne. Kot so zapisali za STA, "že obstoječi zakon o sodiščih v 17.a členu jasno določa namen, obseg in vsebino objav, zato zakonskih zadržkov za objave ministrstvo ne vidi". Tudi zato bo, kot so navedli, ministrstvo "vztrajalo pri javnosti dela sodstva vsaj v tolikšni meri, kot jo predpisujeta tako veljavni zakon o sodiščih kot tudi sodni red".

Na vrhovnem sodišču so na vprašanje, kako nameravajo ravnati naprej glede na očitno negativno mnenje informativnega pooblaščenca o objavi določenih podatkov, STA napotili na ministrstvo za pravosodje, pozneje pa so sporočili, da pripravljajo pravilnik o dostopanju v vpisnike sodišč preko spleta. Ker je to ena od zadnjih faz v projektu, slednje očitno pomeni, da se projekt nadaljuje oziroma približuje koncu.

Ni pa še znano, kakšen bo nabor podatkov, v katere bo mogoč vpogled. V službi za odnose z javnostmi vrhovnega sodišča so namreč na vprašanje o tem odgovorili le, da jim "tovrstnih vsebinskih informacij" pri projektni skupini vrhovnega sodišča, ki pripravlja omenjeni pravilnik, ni uspelo pridobiti, saj so po njihovih predvidevanjih "še stvar priprave".