c S
Fizičnim osebam ni več treba sporočati najemnih poslov Gursu 17.01.2018 15:18 Ljubljana, 17. januarja (STA) - Po novem zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin fizičnim osebam, ki oddajajo stavbe ali dele stavb v najem, podatkov o teh poslih ni več treba sporočati v evidenco trga nepremičnin pri Geodetski upravi RS (Gurs). Dolžni so sicer še sporočiti podatke za leto 2017, odslej pa bo Gurs podatke pridobil od finančne uprave.

Kot so danes sporočili z ministrstva za okolje in prostor, so fizične osebe o poslih, s katerimi oddajo stavbe ali dele stavb v najem drugi fizični osebi, dolžne obveščati finančno upravo, in sicer ob oddaji napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Podatke o teh najemnih poslih bo Gursu nato posredovala finančna uprava.

Po novem tudi lizingodajalcem ne bo več treba Gursa obveščati o aneksih k pogodbam o finančnem lizingu in predčasnih prekinitvah ali odpovedih pogodb o finančnem lizingu.

O poslih, v katerih stavbo ali del stavbe od fizične osebe najamejo pravne osebe ali samostojni podjetniki oz. osebe, ki se štejejo kot plačniki davka v obračunu davčnega odtegljaja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, morajo Gursu poročati najemojemalci.

Gursu morajo podatke o najemu sporočati še najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti države ali občin, ter upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi.