c S

212. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

17.04.2024 07:12 Vlada je na dopisni seji sprejela mnenje k predlogu zakona o spremembah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec ter ga pošlje Državnemu zboru.

Skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec je v zakonodajni postopek vložila predlog zakona o spremembah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, v katerem navajajo, da je treba omejiti stroške državnega proračuna, ki nastanejo z izvedbo referenduma oziroma več referendumov. V predlogu zakona je podano pojasnilo predlagateljev, da naj se referendum ali več referendumov izvede samo na točno določen dan v letu.

Vlada omenjenega predloga zakona ne podpira, saj je veljaven zakonski okvir glede rokov za razpis referenduma primeren. Le-ta že omogoča, da se ob določenih pogojih na en dan razpiše več referendumov.

V zvezi s predlogom predlagateljev, da bi lahko Državni zbor z dvotretjinsko večino navzočih poslancev določil tudi drugi dan glasovanja na referendumu, pri čemer do druge nedelje v mesecu maju ne sme preteči manj kot šest mesecev od dneva razpisa referenduma, Vlada pojasnjuje, da je bolj primerna veljavna ureditev. Ta Državnemu zboru v vsakem posamičnem primeru prepušča proste roke, da pri razpisu referenduma dan glasovanja določi po pravilu, da od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kakor trideset dni in ne več kakor leto dni. Državni zbor tako ni vezan na en referendumski dan v letu, temveč v vsakem primeru posebej določa dan glasovanja in ima tudi možnost, da na isti dan razpiše več referendumov.

Ob tem Vlada opozarja, da bi v primeru predlaganega enotnega referendumskega dne hkrati potekalo več referendumskih kampanj. Posledično pa bi v javnosti prihajalo tudi do istočasne obravnave več pomembnih tem, kar bi vplivalo na zmanjšan pomen določene teme na račun druge.

Mnenje Vlade vključuje tudi podatke Državne volilne komisije, in sicer da je bil od leta 2014 do danes v večini izveden en referendum na leto, le leta 2022 so bili na isti dan izvedeni trije referendumi. Iz navedenega izhaja, da v praksi načeloma ne prihaja do primerov, ko bi bilo v enem letu razpisanih več referendumov, ki bi se izvedli na različne dni.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

 

  • Vlada Republike Slovenije