c S

DZ za uvedbo informativnega izračuna na CSD

12.12.2017 17:30 Ljubljana, 12. decembra (STA) - DZ je brez glasu proti sprejel novelo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki na centrih za socialno delo uvaja informativni izračun za letne pravice. Gre za avtomatizirani izračun, cilj pa je poenostavitev in racionalizacija postopkov odločanja o letnih pravicah. Med temi sta denimo otroški dodatek in državna štipendija.

Avtomatizirani informativni izračun bo urejen podobno kot informativni izračun za dohodnino, s čimer naj bi razbremenili tako delavce na centrih za socialno delo kot stranke.

Poleg tega novela s 1. januarjem 2018 odpravlja še zadnji varčevalni ukrep pri otroškem dodatku. Tako varčevalni ukrep ne bo več vejal niti za 7. in 8. dohodkovni razred.

Novela prav tako odpravlja neskladja z ustavo glede ugotavljanja dohodka za samostojne podjetnike. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo neustavnost določbe zakona, po kateri se v primerih, ko je oseba šele začela opravljati dejavnost ali če je njen mesečni dohodek iz dejavnosti nižji od višine bruto minimalne plače, kot mesečni dohodek iz dejavnosti upošteva dohodek v višini 75 odstotkov bruto minimalne plače.

V drugi obravnavi je koalicija vložila dve dopolnili, ki sta bili sprejeti. Niso pa sprejeli dopolnila Levice, po katerem bi se meje dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do letnih pravic uskladile z rastjo življenjskih potrebščin že v začetku naslednjega leta, ne pa šele januarja 2019.