c S

Prehod na državno odvetništvo stekel brez večjih težav

27.11.2017 06:38 Ljubljana, 25. novembra (STA) - Preoblikovanje Državnega pravobranilstva RS v Državno odvetništvo RS, ki je začelo delovati z začetkom uporabe zakona o državnem odvetništvu v ponedeljek, poteka brez večjih težav. Kot je za STA povedala predstavnica za odnose z javnostmi Tajda Toni, je nekaj težav le s sprejemanjem sistematizacije delovnih mest.

Kot je pojasnila Tonijeva, so z začetkom uporabe zakona državni pravobranilci postali državni odvetniki, generalni državni pravobranilec pa generalni državni odvetnik.

Do zdaj so na državnem odvetništvu že izvedli večino čisto tehničnih zadev, kot je bila zamenjava tabel, glav uradnih dopisov in elektronskih naslovov, imajo tudi novo spletno stran.

Novi zakon širi nabor javnih subjektov, ki bodo lahko koristili usluge državnih odvetnikov na sodišču, in sicer bodo to Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, lokalne skupnosti in javna podjetja. Po besedah Tonijeve v prvem tednu delovanja odvetništva "nekega navala z njihove strani še ni bilo".

Če so bili pravobranilci državni funkcionarji z osemletnim mandatom, bodo državni odvetniki javni uslužbenci, zaposleni za nedoločen čas. Na nov status bodo prehajali postopoma, vsak posameznik takrat, ko mu bo potekel trenutni osemletni mandat pravobranilca. Funkcionarja bosta le še generalni državni odvetnik in njegov namestnik.

Zaradi tega je bilo treba plače državnih odvetnikov in njihovega vodstva primerno umestiti v zakon o sistemu plač v javnem sektorju, kar so poslanci že naredili, a spremembe še niso začele veljati. Zato imajo na državnem odvetništvu nekaj težav, saj pred tem ne morejo pripraviti nove sistematizacije delovnih mest.

Zakon o državnem odvetništvu sicer določa, da je Državno odvetništvo RS samostojen in avtonomen državni organ, ki opravlja strokovne naloge na področju varstva premoženjskih ter drugih pravic in interesov države preko pravnega zastopanja v sodnih in drugih postopkih pred domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči ter arbitražami.