c S

DZ sprejel spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju

16.11.2017 13:55 Ljubljana, 16. novembra (STA) - DZ je danes s 54 glasovi za in dvema proti sprejel spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Spremembe so po navedbah vlade, ki jih je pripravila, potrebne zaradi zakona o državnem odvetništvu, s katerimi je bilo ustanovljeno državno odvetništvo.

Zakon o državnem odvetništvu se bo začel uporabljati 20. novembra, z iztekom mandata zdajšnjih državnih pravobranilcev pa ni ustrezne podlage za uvrščanje delovnih mest oz. nazivov državnih odvetnikov v plačne razrede, opozarja vlada. Nesprejetje sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju bi zato povzročilo težko popravljive posledice.

Z zakonom o državnem odvetništvu je bilo ustanovljeno Državno odvetništvo RS kot državni organ, ki je pri opravljanju nalog in pristojnosti samostojen in avtonomen. Državno odvetništvo bo prevzelo vse pristojnosti, ki jih zakon določa za državno pravobranilstvo, pravice in obveznosti, funkcionarje in javne uslužbence, ki so zaposleni v državnem pravobranilstvu.

Glede na samostojnost in avtonomnost državnega odvetništva je vlada predlagala, da se tudi delovna mesta oz. nazivi v državnem odvetništvu uvrščajo s splošnim aktom, upoštevaje uvrstitev primerljivih delovnih mest in nazivov plačne skupine C v kolektivni pogodbi dejavnosti.

Z zakonom o državnem odvetništvu se je spremenila tudi struktura zaposlenih. Funkcionarja državnega odvetništva bosta poslej le še generalni državni odvetnik in namestnik generalnega državnega odvetnika, medtem ko bodo državni odvetniki in višji državni odvetniki javni uslužbenci.