c S

V predsedniški palači so se predstavili kandidati za člane Državnotožilskega sveta

16.11.2017 08:05 Ljubljana, 15. novembra (STA) - V predsedniški palači so zadnja dva dneva potekale javne predstavitve kandidatov za štiri člane Državnotožilskega sveta. V torek so se predstavili Milan Birsa, Anže Erbežnik in Katja Filipčič, danes pa še Jožef Kovač in Igor Lučovnik. Kandidatka Ljubica Kosmovski Fojkar zaradi nujne zadržanosti predstavitve ni mogla opraviti.

Državnotožilski svet ima devet članov, od katerih štiri izvolijo državni tožilci, enega imenuje minister za pravosodje, štiri pa na predlog predsednika republike izvoli državni zbor. Trenutni sestavi šestletni mandat poteče 12. decembra.

Na javni poziv za kandidature za nove člane Državnotožilskega sveta je prispelo devet prijav, od katerih se je en kandidat umaknil. Izmed osmih je nato predsednik republike Borut Pahor oblikoval listo sedmih imen in jo poslal v DZ, vendar pa je odvetnik Blaž Kovačič Mlinar kandidaturo pozneje umaknil.

Kandidati so se v minulih dveh dneh v predsedniški palači predstavili javnosti.

Kot je navedeno v predstavitvi Milana Birse, je upokojeni višji državni tožilec. Po opravljenem pravosodnem izpitu je ves čas opravljal pravosodne funkcije, za višjega državnega tožilca in vodjo Višjega državnega tožilstva v Celju pa je bil imenovan leta 2001. Ob reševanju neugodne kadrovske problematike je prevzel vodenje Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju, kjer se je v letu 2013 tudi upokojil.

Anže Erbežnik je doktor prava, habilitiran kot profesor za kazensko pravo na Evropski pravni fakulteti. Je pravni strokovnjak kazenskega prava in kazenskega prava EU, na kar kaže vrsta znanstvenih in strokovnih domačih in tujih objav ter nastopov na domačih in mednarodnih pravnih konferencah.

Katja Filipčič je izredna profesorica za kazensko pravo na ljubljanski pravni fakulteti in prodekanja za študijske zadeve. Kot raziskovalka deluje tudi na Inštitutu za kriminologijo fakultete, njeno temeljno področje sta kazensko materialno pravo in kriminologija.

Jožef Kovač je magister pravnih znanosti, delal je na ministrstvih za javno upravo in za notranje zadeve ter v policiji. Ima poglobljena znanja z raznovrstnih pravnih področij, predvsem s kazensko-procesnega prava. Sproti spremlja tudi aktualno sodno prakso. Leta 2011 je bil kot pravni strokovnjak predlagan za člana Državnotožilskega sveta.

Igor Lučovnik je upokojeni višji sodnik upravnega sodišča. Med drugim je bil svetovalec vlade na pravosodnem ministrstvu (1994), leta 1998 pa je bil izvoljen na sodniško mesto višjega sodnika upravnega sodišča. Vsa leta do upokojitve julija 2014 je bil vodja Zunanjega oddelka v Novi Gorici in predsednik dveh senatov. Tega leta je prejel medaljo za življenjsko delo na področju pravosodja.

Ljubica Kosmovski Fojkar je upokojena višja državna tožilka, ki jo je predsednik republike Borut Pahor imenoval v komisijo za pomilostitve, kjer kot članica sodeluje že od leta 2013. Od aprila je tudi članica komisije za statut in poslovnik občinskega sveta koprske občine. Ob upokojitvi je od vrhovnega tožilstva dobila diplomo za življenjsko delo v pravosodju, je navedeno v njeni predstavitvi.

Kot so zapisali v uradu, se je predsednik za javne predstavitve kandidatov odločil, ker to prispeva k preglednosti in kakovosti postopkov izvolitve visokih državnih funkcionarjev ter krepi zaupanje javnosti.

Predstavitve je vodila generalna sekretarka urada predsednika republike Nataša Kovač.