c S

Sodišče EU zavrnilo britanske oblasti glede dovoljenja za prebivanje

14.11.2017 14:48 Luxembourg, 14. novembra (STA) - Sodišče Evropske unije je danes okrepilo pravice tujih družinskih članov državljanov EU v Veliki Britaniji. Odločilo je namreč, da imajo družinski člani iz nečlanic EU pravico do prebivanja v državi članici, v kateri je državljan EU prebival, preden je ob izvornem državljanstvu pridobil tudi njeno državljanstvo, so sporočili iz Luksemburga.

Sodišče je odločilo na primeru Španke, ki se je kot študentka preselila v Veliko Britanijo, tam pa poleg svojega dobila še britansko državljanstvo. Kasneje se je poročila z Alžircem, ki je po direktivi EU o prostem gibanju državljanov kot družinski član državljanke EU zaprosil za izdajo dovoljenja za prebivanje v Veliki Britaniji.

Britanske oblasti so njegovo prošnjo zavrnile, češ da je ženska sedaj Britanka, posledično pa njen mož v skladu z britansko zakonodajo, s katero je bila prenesena direktiva o pravici do prostega gibanja državljanov unije, ne more uveljaviti pravice do prebivanja.

Sodišče EU je danes potrdilo obrazložitev britanskih oblasti, da omenjena direktiva in posledično pravica do bivanja družinskega člana iz tujine za Alžirca ne velja, saj ima ženska državljanstvo v državi članici, kjer živi. Direktiva pa ureja pravice tistih državljanov EU, ki prebivajo v drugi državi članic in nimajo državljanstva članice, v kateri prebivajo.

Vendar je sodnik opozoril na določene pravice znotraj direktive, saj ima vsak državljan EU pravico do prostega gibanja na območju EU in "vodi normalno družinsko življenje". To velja tudi za državljane EU, ki so poleg lastnega državljanstva pridobili tudi državljanstvo države članice, v kateri prebivajo.

Potemtakem lahko partner iz države, ki ni članica EU, pridobi izvedeno pravico do prebivanja. Te pogoji pa ne smejo biti strožji od tistih postavljeni v direktivi za državljane nečlanic EU, ki uveljavljajo pravico do prostega gibanja, je utemeljilo sodišče.