c S

Na podlagi dodatnega denarja za višja sodišča sprejetih 89 novih sodniških pripravnikov volonterjev

10.11.2017 09:37 Ljubljana, 09. novembra (STA) - Vlada je na predlog Vrhovnega sodišča RS za volonterska pripravništva v sodstvu junija višjim sodiščem dodatno razporedila nekaj več kot 107.000 evrov, zaradi česar je bilo od julija do sredine oktobra v sodstvu sprejetih 89 novih sodniških pripravnikov volonterjev.

Spomladi je namreč odbor DZ za pravosodje ob obravnavi problematike pripravništev v pravosodju vladi priporočil, naj v sodelovanju z vrhovnim sodiščem pospeši aktivnosti za zagotovitev hitrejšega dostopa za nastop volonterskega sodniškega pripravništva ter aktivneje pristopi k celoviti ureditvi področja pravniškega državnega izpita. Vladi je tudi priporočil, da sodstvu zagotovi ustrezna sredstva ter jo skupaj z vrhovnim sodiščem pozval, da mu v roku šestih mesecev poročata o izvedenih ukrepih.

Vlada je omenjeno problematiko obravnavala danes, v sporočilu po seji pa predstavila dosedanje aktivnosti na tem področju. Kot je zapisano, je dodatna sredstva za volonterska pripravništva v sodstvu vrhovnemu sodišču prerazporedila na podlagi njegove lastne ocene, koliko sredstev bi posamezna višja sodišča za ta namen potrebovala v drugi polovici letošnjega leta.

Tako je junija sprejela sklep o prerazporeditvi pravic porabe s postavke ministrstva za pravosodje na postavke vseh štirih višjih sodišč. Višjemu sodišču v Celju je prerazporedila nekaj več kot 15.000 evrov, Višjemu sodišču v Kopru nekaj več kot 18.000 evrov, Višjemu sodišču v Ljubljani nekaj več kot 49.000 evrov, Višjemu sodišču v Mariboru pa nekaj več kot 24.500 evrov.

Po podatkih, s katerimi razpolaga ministrstvo za pravosodje, je bilo na podlagi tega do sredine oktobra letos v sodstvu sprejetih 89 novih sodniških pripravnikov volonterjev, od tega 11 na Višjem sodišču v Celju, 26 na Višjem sodišču v Kopru, 28 na Višjem sodišču v Ljubljani in 24 na Višjem sodišču v Mariboru.

Med ostalimi aktivnostmi za izboljšanje problematike vlada v sporočilu navaja, da je ministrstvo za pravosodje oktobra zaključilo s pripravo idejnega osnutka novega zakona s področja zdajšnjega pravniškega državnega izpita, gradivo pa je bilo posredovano v javno obravnavo.

Državni zbor je začel problematiko pripravništev v pravosodju obravnavati potem, ko je Mladinski svet Slovenije spomladi na odbor DZ za pravosodje naslovil pobudo za sklic seje o tej problematiki. Opozoril je, da na volontersko pripravništvo, ki ga zagotavlja delodajalec, na višjih sodiščih čaka 2530 kandidatov. Še precej več kandidatov pa čaka na plačana pripravništva.