c S

DZ noveliral zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

19.10.2017 08:57 Ljubljana, 18. oktobra (STA) - DZ je danes sprejel novelo zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Z njo se povečuje učinkovitost javnega naročanja in zagotavlja skladnost z novim zakonom o javnem naročanju iz lanske pomladi.

Vlada je spremembe zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja pripravila na podlagi novega zakona o javnem naročanju, ki je v veljavi od aprila lani, kot tudi ugotovljenih pomanjkljivostih veljavnega sistema na tem področju. Kot je zatrjevala v obravnavi, se z njimi zagotavlja večja pravna varnost, s posameznimi poenostavitvami in novimi instituti ter informatizacijo postopkov pravnega varstva pa tudi večja učinkovitost.

V skladu z veljavnim zakonom je pravno varstvo zagotovljeno v predrevizijskem, revizijskem in sodnem postopku, vendar večina postopkov pravnega varstva poteka pred naročniki v predrevizijskem postopku in državno revizijsko komisijo v revizijskem postopku. Tema dvema fazama je namenjen bistveni del rešitev danes sprejete novele zakona, njene rešitve pa se s ciljem večje učinkovitosti nanašajo tudi na sodni postopek.

Ena bistvenih novosti zakona je informatizacija postopka pravnega varstva z vzpostavitvijo portala eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov med naročnikom, vlagateljem, izbranim ponudnikom in Državno revizijsko komisijo ter drugimi sodelujočimi v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku.

Predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek so postopki, ki potekajo sočasno s postopkom javnega naročanja in so neposredno povezani z njim. Zato je smiselno, da se elektronsko poslovanje uvede tudi v te postopke, kot se je sicer z dvema direktivama že uvedlo v novo javnonaročniško zakonodajo EU.

S tem se bodo vse informacije in dokumenti lahko izmenjevali elektronsko, kar bi po oceni ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja skrajšalo trajanje postopka v povprečju za 15 dni, poleg tega pa tudi znižalo administrativna bremena in stroške vseh vpletenih subjektov.

Med preostalimi rešitvami, ki jih prinaša novela, so še jasnejša in z instituti zakona o javnem naročanju skladna ureditev taks za predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek ter zagotovitev primernejših in učinkovitejših pravnih sredstev za uveljavljanje pravnega varstva po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Državna revizijska komisija bo poleg tega lahko sklicala ustno obravnavo. Ta je namenjena predvsem temu, da lahko vsi vpleteni, ne samo na podlagi pisnih dokumentov, ampak tudi na podlagi konkretnih osebnih razlag, bolje predstavijo svoja stališča, določevalci pa so tako bolje seznanjeni s primerom, je v obravnavi v DZ pojasnil Koprivnikar.