c S

Državni zbor sprejel novelo zakona o tujcih

17.10.2017 17:56 Ljubljana, 17. oktobra (STA) - Državni zbor je s 46 glasovi za in 22 proti sprejel novelo zakona o tujcih, ki med drugim uvaja enotno dovoljenje za prebivanje in delo zaradi opravljanja sezonskega dela. Še pred tem je zavrnil dopolnilo SDS, po katerem bi tujci, ki imajo priznano subsidiarno zaščito pravico do združitve z družino dobili šele po petih letih.

Po besedah ministrice za notranje zadeve Vesne Györkös Žnidar novela olajšuje delo sezonskih delavcev. Med drugim ureja enotno dovoljenje za prebivanje in delo zaradi opravljanja sezonskega dela, daljšega od 90 dni. To dovoljenje se izda na podlagi podanega soglasja zavoda za zaposlovanje. Za krajše obdobje od 90 dni pa zavod izda dovoljenje za sezonsko delo.

S prenosom direktive o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v okviru premestitve znotraj podjetja novela določa pogoje za izdajo enotnega dovoljenja za osebe, premeščene znotraj iste skupine kapitalsko povezanih družb, ki prihajajo iz družbe s sedežem v tretji državi v podjetje s sedežem na območju EU.

Novela uvaja tudi možnost, da lahko osebe, ki jim je prenehal status mednarodne zaščite po zakonu, ki ureja mednarodno zaščito, in osebe s priznano subsidiarno zaščito pod pogoji, določenimi v zakonu, zaprosijo za pridobitev dovoljenja za prebivanje po določbah zakona o tujcih.

Tujcu, ki mu je bila priznana subsidiarna zaščita za več kot eno leto, novela daje pravica do združitve z družino, osebi, ki ima priznano subsidiarno zaščito za eno leto, pa takrat, ko ji je zaščita podaljšana.

Na predlog koalicije so bile na odboru za notranje zadeve v predlog novele dodane določbe, po katerih tujec ne bi mogel pridobiti dovoljenja za začasno prebivanje, če bi se vpisal v osnovnošolsko ali srednješolsko izobraževanje, a je nato koalicija do obravnave na plenarni seji DZ vložila dopolnilo, po katerem bi se ta omejitev črtala. Dopolnilo je bilo sprejeto.