c S

S spremembami zakona bo pri varuhu človekovih pravic nastal institut zagovornika otrok

21.09.2017 08:44 Ljubljana, 20. septembra (STA) - Državni zbor je skoraj soglasno potrdil predlagane spremembe zakona o varuhu človekovih pravic, po katerih bodo pri varuhu ustanovljeni institut zagovornika otrok ter svet in center za človekove pravice. Po oceni ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča bo s tem vpliv varuha pomembno okrepljen.

Institut zagovornika otrok bo otrokom nudil strokovno pomoč, da bodo lahko izrazili svoje mnenje v vseh postopkih in dejavnostih, kjer so udeleženi, njihova mnenja pa bodo posredovana pristojnim organom. Zagovorništvo bo predvidoma izvajala mreža prostovoljcev, ki mora zagotavljati enako dostopnost do zagovornika vsem otrokom.

Sprejete spremembe določajo ustanovitev sveta za človekove pravice kot posvetovalnega telesa varuha človekovih pravic. Naloga sveta bodo med drugim sodelovanje pri pripravi ugotovitev varuha o stopnji spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter predlaganje uvedbe postopka v zvezi z morebitnimi kršitvami človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Naloge centra za človekove pravice pri varuhu pa bodo promocija, informiranje in izobraževanje v zvezi s človekovimi pravicami ter priprava analiz in poročil s tega področja.

Po Klemenčičevi oceni ministra sprejete spremembe pomembno krepijo ustavno institucijo varuha človekovih pravic. Z njim bo varuh pridobil status A po pariških načelih o statusu državnih institucij za človekove pravice, s tem pa tudi možnost polnopravnega sodelovanja v mednarodnih mehanizmih varstva človekovih pravic. Z vzpostavitvijo sveta varuha za človekove pravice in centra za človekove pravice bo po njegovem mnenju okrepljen vpliv pluralne civilne družbe na varovanju človekovih pravic v Sloveniji.

Pri ustanavljanju instituta zagovorništva otrok, ki bo deloval v okviru varuha, pa gre za formalizacijo pilotnega projekta, ki je trajal kar 10 let, je še dejal.