c S

SE v poročilu kritičen glede zakona o tujcih in ravnanja s psihiatričnimi bolniki

20.09.2017 16:10 Strasbourg, 20. septembra (STA) - Odbor Sveta Evrope za preprečevanje mučenja in nehumanega ravnanja je objavil novo poročilo o stanju v Sloveniji. Poročilo izpostavlja, da se je prenatrpanost v zaporih zmanjšala, je pa kritično do nekaterih določb zakona o tujcih in sredstev za oviranje pri psihiatričnih bolnikih. Vlada zagotavlja, da si bo prizadevala za odpravo neustreznosti.

Kot so sporočili iz Strasbourga, je njihova ocena ravnanja z osebami v policijskem pridržanju, položaja zapornikov in tujih državljanov, ki jim je bila odvzeta prostost, ter ravnanja s forenzičnimi psihiatričnimi bolniki - gre za bolnike, ki jim je sodišče zaradi storitve kaznivega dejanja v stanju začasne ali trajne duševne bolezni namesto zaporne kazni odredilo zdravljenje na psihiatriji - "na splošno pozitivna".

A to še ne pomeni, da ni razloga za kritiko. Ta gre predvsem v tri smeri: v Svetu Evrope (SE) pozivajo k dodatnim jamstvom glede rabe električnih paralizatorjev s strani policistov, k učinkovitejšemu varstvu za osebe, ki so pridržane po zakonodaji o tujcih, in pa k revidiranju uporabe sredstev zadrževanja pri zaprtih psihiatričnih bolnikih.

Kot med drugim izpostavlja odbor SE, resda niso prejeli večjega števila pritožb zaradi zlorab v policijskem pridržanju, a vendarle bi morale imeti osebe dostop do zagovornika od prvega trenutka, ko jim je odvzeta prostost. Glede možnosti uporabe paralizatorjev, kar je v Sloveniji relativna novost, SE opozarja, da morajo biti policisti, ki jih smejo uporabljati, pazljivo izbrani in usposobljeni, kriteriji za uporabo pa podobni kot pri strelnem orožju.

Na področju prenatrpanosti zaporov, zaradi česar je bila Slovenija večkrat tarča kritik iz Strasbourga, odbor tokrat ugotavlja, da se je situacija izboljšala, še posebej v ljubljanskem zaporu. Prav tako so zelo redke obtožbe o zlorabah zapornikov s strani osebja, kot ustrezne ocenjujejo tudi materialne pogoje v zaporih.

Delegacija SE se je v Sloveniji mudila med 28. marcem in 4. aprilom, obiskala pa je tudi center za tujce v Postojni, kjer so nameščeni tuji državljani, ki so pridržani po zakonodaji o tujcih.

Poročilo med drugim kritizira dejstvo, da so tam še naprej redno zaprti mladoletni tujci brez spremstva in tuje družine z otroki, ki čakajo na deportacijo. Mladoletnike brez spremstva bi namreč morali po navedbah v poročilu namestiti v posebnih ustanovah odprtega ali polodprtega tipa, specializirane posebej za mladoletnike, družine z otroki pa bi lahko v centru v Postojni namestili le izjemoma, v res skrajni sili, ter za čim krajše obdobje.

Na splošno imajo v SE pomisleke glede novele zakona o tujcih, ki tujim državljanom v določenih primerih jemlje pravico do vložitve prošnje za azil, in to brez vnaprejšnje individualne obravnave njihovih primerov s strani pristojnih organov, poleg tega pa pritožba na takšno zavrnitev nima odložilnega učinka. Kot opozarjajo, mora biti tujim državljanom zagotovljeno t. i. načelo nevračanja oz. se jih ne sme vračati v države, kjer bi lahko bili izpostavljeni mučenju in zlorabam.

Glede forenzičnih psihiatričnih bolnikov poročilo na splošno daje pozitivno oceno, a z eno izjemo. Odbor proti mučenju ima namreč resne pomisleke glede mehanskih sredstev za telesno oviranje. Med drugim jih moti, da so v Sloveniji ti bolniki še vedno privezani na postelje, tako da jih lahko vsi vidijo, da niso ustrezno nadzorovani ter da ne morejo dostopati do stranišč, ampak se jim dajejo plenice in nočne posode.

Ta praksa bi po oceni odbora lahko predstavljala poniževalno ravnanje, zato jo je treba nujno revidirati. Ob tem pozivajo: bolniki naj bodo privezani na postelje le v skrajnih primerih in za čim krajši čas; če do tega že pride, morajo biti v posebnih sobah, in ne v skupnih prostorih, tako da jih vidijo drugi bolniki, obenem pa morajo biti pod stalnim nadzorom; poleg tega naj bodo ustrezno oblečeni, omogoči naj se jim, da samostojno jejo in pijejo ter uporabljajo sanitarije.

Slovenska vlada je v odgovoru pozdravila pozitivne ocene odbora SE in zagotovila, da si bo prizadevala za njihovo ohranitev. Z vso resnostjo in skrbnostjo pa jemlje tudi pomanjkljivosti in neustreznosti ter zagotavlja prizadevanja za njihovo odpravo oziroma izboljšanje.

V odgovoru na 26 straneh vlada odgovarja tudi na konkretna priporočila odbora. Med drugim so v vladi zapisali, da policisti po zakonu omogočijo uveljavljanje pravic takoj, ko je to mogoče. To se nanaša tudi na pravico do zagovornika.

O uporabi električnega paralizatorja so med drugim navedli, da notranje ministrstvo že pripravlja predlog novele pravilnika o policijskih pooblastilih, ki bo podrobneje uredil način uporabe tega sredstva. Predlog je trenutno v medresorskem usklajevanju.

O kritikah na račun oseb, ki so pridržane po zakonodaji o tujcih, so pojasnili, da center za tujce občasno sprejme tudi družine, ki imajo mladoletne otroke. Tamkajšnje strokovno osebje si prizadeva, da so ti otroci deležni maksimalne pozornosti in oskrbe.

Je pa čas bivanja takšnih družin v centru minimalen in odvisen od sodelovanja staršev v postopku, so navedli. Spomnili so tudi na pilotni projekt nastanitve mladoletnikov brez spremstva, ki ga je vlada vzpostavila lani. V vladi so ob tem napovedali tudi novelo zakona o tujcih, ki bo upoštevala predloge odbora.

V vladi so odgovorili tudi na pomisleke glede uporabe posebnih varovalnih ukrepov pri psihiatričnih bolnikih. Kot so navedli, se zavedajo, da je njihova uporaba skrajen ukrep, ki lahko neugodno vpliva na nadaljnje sodelovanje bolnika v zdravljenju. Zato so v minulih letih začeli z učenjem deeskalacijskih tehnik, zaradi česar se je tudi zmanjšalo število oseb, pri katerih bi bili takšni ukrepi potrebni.