c S
Odbor za obravnavo v DZ pripravil dopolnjeno novelo zakona o socialnem varstvu 07.09.2017 08:16 Ljubljana, 06. septembra (STA) - Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je za odločanje na seji državnega zbora pripravil predlog novele zakona o socialnem varstvu, ki prinaša reorganizacijo centrov za socialno delo. Ker je zakon v DZ že uspešno prestal prvo branje, tokrat širše razprave o predlogu ni bilo, so pa v zakonski predlog vnesli nekaj dopolnil koalicije.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in invalide Anja Kopač Mrak je uvodoma pojasnila, da je po predlogu reorganizacije centrov za socialno delo predvidenih 16 območnih centrov, v katere bi se spojilo več zdajšnjih centrov. Ker so bile v dosedanjih razpravah izražene bojazni, da bi prišlo do ukinitve enot v posameznih lokalnih okoljih, je poudarila, da 62 enot centrov za socialno delo še vedno ostaja glavni nosilec socialne politike v lokalnem okolju.

Centralizirajo administrativne in splošne službe, strokovno delo pa ostaja na obstoječih enotah. Poleg tega si obetajo, da bo z reorganizacijo zagotovljena večja mobilnost strokovnega kadra in tudi lažja multidisciplinarna obravnava najtežjih primerov. V zakonu so številne varovalke, da ne bi reorganizacija vodila k okrnitvi obstoječe mreže, je zagotovila in dodala, da je skupna želja, da ohranijo vso sedanjo dostopnost za uporabnike in jo še povečajo.

Julijana Bizjak Mlakar (DeSUS) je ob tem opozorila, da bo pomembno, kaj bo v statutih območnih centrov ter da morajo biti lokalna okolja vključena v odločitve. Iva Dimic (NSi) pa je menila, da zakon prinaša le formo, ne pa tudi prave vsebine, kaj in kako se bo v prihodnje delalo. Ministrica je pritrdila, da gre za spremembe organizacijske strukture, da pa verjamejo, da bodo te dobra podlaga tudi za spremembe v načinu dela.

Poudarila je, da so si za spremembe prizadevali doseči čim širše soglasje vseh ključnih deležnikov. Darja Kuzmanič Korva je v imenu Skupnosti CSD povedala, da so bili vpeti v pripravo sprememb, ministrstvo pa da se je s svojim predlogom približalo željam CSD, kot se je le lahko, tako da so s predlogom zadovoljni. Podprli so ga tudi v pristojni komisiji DS.

Odbor je nato praktično brez razprave sprejel nekaj dopolnil koalicije. Med drugim so nekoliko popravili člen, ki je predvideval, da so enote centra za socialno delo lahko organizirane tudi zunaj sedeža centra. Z dopolnilom so črtali besedico lahko, saj da sicer obstaja tudi druga možnost: da se ne organizirajo. Prav tako so na pobudo koalicije v zakon vnesli dopolnilo, ki govori o povezovanju CSD z institucijami na področju preventivnih programov zdravstvenega varstva.