c S
Članice EU počasi napredujejo pri vključevanju Romov 30.08.2017 14:20 Bruselj, 30. avgusta (STA) - Evropska komisija je danes objavila poročilo o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov od leta 2011, ki kaže da se na splošno stanje počasi izboljšuje. Kljub temu 80 odstotkom Romov še vedno grozi revščina, opozarja komisija. Delež je sicer nekoliko nižji kot leta 2011.

Na področjih izobraževanja, zaposlovanja, zdravja in stanovanj je izboljšanje skromno. Delež romskih otrok, vključenih v predšolsko vzgojo in varstvo, se je med letoma 2011 in 2016 zvišal s 47 na 53 odstotkov. Niža se tudi delež osipnikov. Medtem ko jih je bilo leta 2011 87 odstotkov, jih je lani izobraževanje predčasno zaključilo 68 odstotkov.

Komisija meni, da so te številke še vedno previsoke, in opozarja na prisotnost segregacije pri izobraževanju v nekaterih državah. Izziv ostaja tudi prehod iz izobraževanja v zaposlovanje in na druga področja, ugotavlja komisija. Delež mladih Romov, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo je lani zrasel na 63 odstotkov, medtem ko je leta 2011 znašal 56 odstotkov.

"Izključenost iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja je še vedno akuten problem v več državah članicah, ponekod celo polovica romskega prebivalstva nima dostopa do osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Dostop romskih gospodinjstev do osnovnih storitev, kot sta voda iz pipe in oskrba z električno energijo, se izboljšuje, vendar so Romi v nekaterih državah vse pogosteje diskriminirani pri dostopu do stanovanj, vključno s socialnimi stanovanji," komisija navaja v sporočilu za javnost in poziva k nadaljnjim in bolje usklajenim prizadevanjem za vključevanje Romov na evropski, nacionalni in lokalni ravni.

Države članice morajo prednostno obravnavati boj proti diskriminaciji ter se osredotočiti na vključevanje romske mladine, žensk in otrok v družbo, je prepričana komisija.

Komisija bo na podlagi danes objavljene ocene opredelila strategijo za vključevanje Romov po letu 2020, začela pa je tudi javno posvetovanje za oceno učinkovitosti, ustreznosti in dodane vrednosti okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov, ki se bo zaključilo 25. oktobra 2017.

Komisija je omenjeni okvir sprejela leta 2011, da bi se odpravila vrzel med Romi in preostalim prebivalstvom na področjih izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvenega varstva in stanovanj. Države članice so pripravile nacionalne strategije vključevanja Romov in imenovale nacionalne kontaktne točke za Rome, da bi se lahko usklajevalo izvajanje in spremljanje teh strategij. Od lani morajo komisiji letno poročati o svojih ukrepih vključevanja.