c S

V javno razpravo za mesec dni novela zakona o izvršbi in zavarovanju

29.06.2017 08:16 Ljubljana, 28. junija (STA) - Ministrstvo za pravosodje je v javno razpravo danes posredovalo novelo zakona o izvršbi in zavarovanju. Predloge in pripombe na zakon bo moč posredovati do 28. julija. Med temeljnimi cilji predloga zakona so poleg ureditve postopkovnih pravil za učinkovitejše izvajanje uredb EU na tem področju modernizacija in pospešitev izvršilnih postopkov.

Sprejem zakona je po navedbah predlagateljev potreben zaradi učinkovitega izvajanja pravnih aktov EU, ki se v Sloveniji uporabljajo neposredno na področju izvršbe. V predlog zakona so poleg tega vključene tudi druge spremembe in dopolnitve, ki so se ob izvajanju veljavne ureditve pokazale za potrebne.

Med temeljnimi cilji predloga zakona so poleg ureditve postopkovnih pravil za učinkovitejše izvajanje uredb EU tudi uvedba spletnih dražb zaradi doseganja boljše realizacije prodanih premičnin in nepremičnin ter preprečitve zlorab, varstvo dolžnika pri premičninski in nepremičninski izvršbi, pospešitev in hitrejši zaključek izvršilnih postopkov, spremembe ureditve seznama dolžnikovega premoženja in prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

Minister za pravosodje Goran Klemenčič je na seji DZ 26. maja še pojasnil, da je predlog novele zakona o izvršbi in zavarovanju, ki bo med drugim reševala tudi problematiko deložacij ljudi v socialni stiski, v zadnji fazi medresorskega usklajevanja. Minister je sicer ocenil, da bo vlada predlog predvidoma potrdila še pred parlamentarnimi počitnicami. A se glede na danes začeto javno razpravo ta cilj, kot kaže, ne bo uresničil.