c S

Vlada o predlogu zakona o kolektivnih tožbah

15.06.2017 07:46 Ljubljana, 15. junija (STA) - Vlada bo obravnavala predlog zakona o kolektivnih tožbah, s katerim se uvaja in ureja kolektivna odškodninska tožba na način, ki bo omogočal zbiranje zahtevkov posameznikov in njihovo skupno uveljavljanje pred sodiščem v civilnem postopku.

Temeljni cilj predloga zakona je, da se v slovenskem pravnem redu zagotovi možnost kolektivnega uveljavljanja denarnih in drugih kompenzacijskih zahtevkov v primeru nekaterih tipičnih množičnih oškodovanj, in sicer na področju pravic potrošnikov, pravic vlagateljev, finančnih storitev, varstva konkurence, varstva okolja in kršitev pravic delavcev.

Z zakonom se določa področje uporabe in postopek s kolektivno tožbo. Uvaja se možnost kolektivne poravnave kot posebnega instituta sporazumnega reševanja sporov v primerih množičnega oškodovanja, uveljavlja se zastopniško kolektivno tožbo, ki jo bodo lahko vložile osebe zasebnega prava, katerih namen ni ustvarjanje dobička, kot dodatno obliko varstva pa se uvaja kolektivno opustitveno tožbo ter določa register kolektivnih tožb, stroške postopka in financiranje kolektivne tožbe.

Vlada bo obravnavala tudi predlog zakona o dajatvah za motorna vozila, katerega glavni namen je uskladitev nekaterih nejasnosti v veljavni ureditvi plačevanja letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Novi zakon naj bi tako nadomestil veljavni zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu.

Predlog na podlagi priporočil računskega sodišča prinaša tudi uvedbo nove dajatve za odjavljena vozila. Ta naj bi spodbudila lastnike izrabljenih in odjavljenih vozil, da poskrbijo za ustrezno razgradnjo teh vozil. Veliko teh vozil namreč še vedno konča na parkiriščih blokovskih naselij ter na raznih odročnih mestih, tudi v gozdovih. To plačilo pa ne bo potrebno, če bo lastnik odjavljenega vozila poskrbel za njegovo ustrezno razgradnjo.