c S
Javna predstavitev mnenj o predlogu novele o kazenskem postopku čez teden dni 05.06.2017 17:15 Ljubljana, 05. junija (STA) - Javna predstavitev mnenj o predlogu novele zakona o kazenskem postopku bo prihodnji torek. Odbor za pravosodje je drugo obravnavo predloga novele uvrstil na sejo, ki bo ta torek, a so jo kasneje zaradi predloga SD o javni predstavitvi mnenj s tokratne seje umaknili.

Javno predstavitev mnenj o predlogu novele so predlagali poslanci SD. Kot so zapisali, se zavedajo pomembnosti tega procesnega zakona s področja kazenskega prava. Po javni razpravi je sicer ministrstvo za pravosodje upoštevalo mnogo pripomb strokovne in zainteresirane javnosti glede rešitev v noveli, mnoge sporne rešitve pa so ostale v predlogu, so navedli poslanci SD.

Med njimi so v SD izpostavili uzakonitev IMSI lovilcev, zaslišanje osumljencev in prič brez zagovornika v predkazenskem postopku ter odpravo preiskovalnega sodnika. Poslanci SD pričakujejo, da se bodo razpravljavci v javni predstavitvi mnenj opredelili predvsem do teh ukrepov.

Državni sekretar na ministrstvu za pravosodje Darko Stare je sicer v DZ že aprila ob splošni razpravi o predlogu novele poudaril, da sodne preiskave ne ukinjajo in da že sedaj veljavni zakon predvideva redni in skrajšani kazenski postopek, pri skrajšanem postopku pa sodne preiskave že zdaj ni. In prav teh postopkov je po Staretovih besedah na leto največ, lani okoli 5800, medtem ko je bilo rednih postopkov približno 2000.

"Rešitev glede sodne preiskave, ki jo predlagamo, tako pomeni zgolj dodatno zavezo državnemu tožilcu, da v primerih, ko predlaga uvedbo sodne preiskave, to dodatno utemelji z razlogi, zakaj ni mogel pridobiti dovolj podatkov in dokazov, da bi se sam odločil, da bo šel v obtoževanje določenega posameznika," je spremembe pojasnil državni sekretar.

Novela sicer prinaša pomembne spremembe in novosti. Med drugim prinaša spremembe, s katerimi bo Slovenija veliko lažje in učinkoviteje vstopila v sistem evropskega javnega tožilca ter zagotovila preiskovanje ter pregon čezmejnega kriminala. Prinaša tudi več vsebinskega odločanja na drugi stopnji, s čemer se bo po prepričanju ministrstva zamejilo vračanje zadev na prvostopenjska sodišča.

Pravne osebe in podjetniki kot naznanitelji oziroma ovaditelji kaznivih dejanj ne bodo več omejeni z zavezo varovanja zaupnosti tistih podatkov, ki so relevantni za kazensko ovadbo, novela pa prinaša tudi možnost zaslišanja osumljenca ali prič pred policijo po vzoru drugih evropskih držav.

Ena od pomembnih novosti, ki jo izpostavljajo na ministrstvu, so tudi okrepljene pravice žrtev, posebej mladoletnikov, v kazenskem postopku s celotnim sklopom ukrepov, kamor sodi zagotavljanje informacij žrtvam o njihovih pravicah ob prvem stiku, obveznost izdelave individualne ocene ogroženosti žrtve in potrebe po zaščiti, krepitev pravice žrtev do obveščenosti o stanju postopka, več možnosti za prisotnost zaupnika v različnih fazah postopka, minimiziranje stikov žrtve z osumljencem.

Novela uvaja tudi institut kvalificiranega ovaditelja, to bodo nadzorni organi s področja davkov, carin, preprečevanja pranja denarja in drugi, ki jih bo moralo tožilstvo v primeru namere po zavrženju njihove ovadbe o tem obvestiti in jim dati možnost podaje dodatnih dokazil.