c S

Informacijski pooblaščenec lani prejel manj pritožb zaradi molka organov

31.05.2017 17:44 Ljubljana, 31. maja (STA) - Informacijski pooblaščenec je lani prejel manj pritožb zaradi neodzivnosti zavezancev oz. zaradi t. i. molka organov kot v letu 2015, kar je po mnenju pooblaščenca spodbuden kazalnik. Posebno področje, s katerim se je informacijski pooblaščenec lani bistveno več ukvarjal kot v preteklih letih, pa je področje dostopa do okoljskih informacij.

Pri okoljskih podatkih gre za informacije, ki so že po zakonu absolutno javno dostopne, zato informacijski pooblaščenec zavezance poziva, naj v prihodnje že sami omogočijo dostop do teh podatkov, so zapisali v sporočilu za javnost ob objavi letnega poročila, ki so ga v torek posredovali DZ.

Informacijski pooblaščenec je lani izdal 312 odločb v pritožbenih zadevah glede dostopa do informacij javnega značaja, kar je največ od začetka njegovega delovanja. Na področju varstva osebnih podatkov je vodil 683 inšpekcijskih zadev, odgovorili pa so tudi na več kot 1330 prošenj za pisna mnenja ter več kot 2500-krat svetovali po telefonu.

Pričakovanja glede učinkovite uporabe modernih tehnologij v javnem sektorju se po ugotovitvah pooblaščenca odražajo tudi v pritožbah glede dostopa do informacij javnega značaja. Največ pritožbenih primerov se tako leta 2016 ni nanašalo na izjemo varstva osebnih podatkov, ampak na vprašanje, ali zahtevana informacija sploh obstaja. V času hitrega razvoja informacijske tehnologije prosilci od zavezancev namreč pričakujejo, da bodo ti razpolagali z različnimi statističnimi podatki in z možnostjo iskanja po informacijah po različnih zahtevanih kriterijih, v praksi pa se pogosto izkaže, da ni tako, so opozorili.

Med najbolj pogostimi primeri kršitev na področju varstva osebnih podatkov je informacijski pooblaščenec izpostavil predvsem nespoštovanje določb zakona pri izvajanju videonadzora, neposrednem trženju in posredovanju osebnih podatkov nepooblaščenim uporabnikom. Prav tako opažajo, da upravljavci ne poskrbijo dovolj za zagotavljanje ustreznega zavarovanja osebnih podatkov. Na področju varstva osebnih podatkov so prejeli 601 prijavo.

Informacijski pooblaščenec je leta 2016 s ciljem zagotavljanja čim višje možne ravni varstva vsem prebivalcem Slovenije okrepil izvajanje t. i. načrtovanih ex offo inšpekcijskih nadzorov, torej ne po prejeti prijavi. Izdal je več kot sto upravnih inšpekcijskih ukrepov, s katerimi je odredil odpravo ugotovljenih nezakonitosti in pomanjkljivosti, in več kot 120 prekrškovnih ukrepov, s katerimi je kršiteljem izrekel sankcije in opozorila za storjene prekrške.

Leto 2016 je zaznamovalo tudi visoko število primerov zahtev za odločbe za iznos osebnih podatkov v tretje države. Informacijski pooblaščenec je izdal 53 odločb o iznosu osebnih podatkov v tretje države. Na področju seznanitev z lastnimi osebnimi podatki in medicinsko dokumentacijo so prejeli 91 pritožb, prejeli pa so tudi štiri vloge za izdajo dovoljenj za povezovanje zbirk osebnih podatkov v javnem sektorju in štiri za uvedbo biometrijskih ukrepov.

Kot so navedli, se je lani na pooblaščenca obrnilo več kot sto upravljavcev in obdelovalcev iz javnega in zasebnega sektorja, ki so pripravljali zakonodajo, rešitve ali projekte in so se želeli o tveganjih pravočasno posvetovati ter se tako izogniti kršitvam.

Tako so lani večkrat pomagali resornim ministrstvom pri pripravi novih zakonov, kadar se dotikajo področja varstva zasebnosti. Podali pa so tudi več kot 120 mnenj na predloge zakonov in drugih predpisov, ki se nanašajo na različne vidike urejanja zbiranja in obdelave osebnih podatkov, izdali pa so tudi štiri nove smernice in napotke za upravljavce brezpilotnih letalnikov.