c S

Zagovornik načela enakosti bo šel po mnenju ministrstva po poti primerljivih organov

31.05.2017 07:51 Ljubljana, 30. maja (STA) - Ministrstvo za delo je ob napovedi nevladnih organizacij, da bodo opozorile pristojni direktorat Evropske komisije na problem podfinanciranja zagovornika načela enakosti, ocenilo, da bo šel zagovornik po poti primerljivih samostojnih državnih organov, ki so se razvijali skozi leta.

"Z uspešnim delom in rezultati so si zagotovili več proračunskih sredstev in več zaposlitev," so za STA navedli na ministrstvu.

Poudarili so, da je vlada za delovanje zagovornika za letos zagotovila dodatnih 50.000 evrov. To pomeni, da ima letos za delovanje zagotovljenih 250.000 evrov.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je na pobudo zagovornika Mihe Lobnika tudi vložila predlog za zvišanje sredstev za delovanje zagovornika za (in ne na, kot so sprva navedli na ministrstvu) 500.000 evrov, a v skladu s pravili ministrstva ne more predložiti takšnega predloga v imenu samostojnega proračunskega uporabnika, so pojasnili na ministrstvu.

Zagovornik Lobnik pa je dodatno opozoril, da je predlog ministrstva za delo zavrnilo ministrstvo za finance, ker ministrstvo za delo ne bi smelo predlagati finančne spremembe iz "splošne proračunske rezervacije", kakor je storilo, pač pa le iz lastnih sredstev.

Zakon o javnih financah v 42. členu določa, da o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča vlada na predlog ministrstva za finance. Na to je ministrstvo za finance tudi opozorilo v dopisu, ki ga je pridobila STA, v katerem so nasprotovali gradivu, iz katerega je izhajal predlog ministrstva za delo za dvig sredstev. Opozorili so še, da se razporeditve lahko izvršujejo le za tekoče proračunsko leto v tekočem letu. Zato so predlagali, da se sredstva za leto 2018 zagotovijo pri pripravi sprememb proračuna za leto 2018.

Nevladne organizacije so v četrtek sporočile, da so se odločile za akcijo v podporo okrepitvi zagovornika. Ugotavljajo namreč, da v slovenskem političnem vrhu ni volje, da bi novemu vladnemu organu zagotovili zadostna sredstva za učinkovito delovanje. Pristojnemu direktoratu Evropske komisije bodo poslale poročilo z opisom stanja in dogodkov, so napovedali.

Lobnik že nekaj časa opozarja, da še vedno nima na voljo finančnih, prostorskih in kadrovskih možnosti za nemoteno delo po zakonu. Sredstva iz državnega proračuna v višini 200.000 evrov na leto po njegovih besedah zagotavljajo zaposlitev predstojnika, pravnice, ki je začela delati pred dnevi, in še eno ali dve zaposlitvi. Za normalno delovanje pa bi po njegovih besedah potrebovali približno 25 ljudi.