c S

Denar za volonterske pripravnike v sodstvu bo zagotovilo ministrstvo za pravosodje

29.05.2017 06:59 Ljubljana, 27. maja (STA) - Ministrstvo za pravosodje se je odločilo, da bo denar za kritje potrebnih stroškov za volonterske pripravnike na sodiščih zagotovilo iz lastnih sredstev. Tako bi lahko višja sodišča v kratkem začela znova sprejemati pripravnike, pravijo na ministrstvu.

Mladinski svet Slovenije je namreč marca opozoril, da mladi pravniki na pripravništvo v sodstvu čakajo najmanj šest, lahko pa tudi več kot deset let. Skupaj naj bi na pripravništva na vseh višjih sodiščih čakalo 5451 kandidatov. O problematiki je na pobudo mladinskega sveta aprila razpravljal odbor za pravosodje, ki je s sklepom vladi priporočil, naj v sodelovanju z vrhovnim sodiščem pospeši aktivnosti za zagotovitev hitrejšega dostopa za nastop volonterskega pripravništva v sodstvu ter aktivneje pristopi k celoviti ureditvi tega področja. Vladi je tudi priporočil, naj sodstvu za to zagotovi ustrezna finančna sredstva.

Kot v odgovoru na vprašanje Andreja Čuša (nepovezani poslanec) zdaj navaja ministrstvo za pravosodje, so to problematiko skušali rešiti že lani s predlogom novele zakona o pravniškem državnem izpitu, a je bilo v postopku sprejemanja ocenjeno, da bi bilo problematiko primerneje reševati v okviru že obstoječe zakonodaje.

Po že omenjeni seji odbora za pravosodje je zato ministrstvo o sklepih omenjenega delovnega telesa DZ obvestilo ministrstvo za finance in mu predlagalo prerazporeditev finančnih sredstev v ta namen. Maja so od ministrstva za finance dobili odgovor, da sta proračuna za leti 2017 in 2018 že sprejeta in da je zato treba vire za pokrivanje dodatnih obveznosti poiskati znotraj finančnega načrta ministrstva za pravosodje ali vrhovnega sodišča.

Glede na to se je ministrstvo za pravosodje zdaj odločilo, da bo pripravilo predlog, po katerem bi višjim sodiščem sredstva za pripravnike zagotovilo samo oziroma s prerazporeditvijo svojih finančnih sredstev. Napovedi, kdaj natančno se bo to zgodilo, ni mogoče podati, pravijo na ministrstvu, a dodajajo, da bi lahko višja sodišča denar prejela že kmalu in tako začela znova sprejemati pripravnike.