c S

O noveli o kazenskem postopku še javna predstavitev mnenj

26.05.2017 15:17 Ljubljana, 26. maja (STA) - Člani parlamentarnega odbora za pravosodje so na današnji nujni seji soglasno sklenili, da bo o predlogu novele zakona o kazenskem postopku pred obravnavo na matičnem odboru potekala javna predstavitev mnenj.

Javno predstavitev mnenj o predlogu novele so predlagali poslanci SD. Kot so zapisali v predlogu, se zavedajo pomembnosti tega procesnega zakona s področja kazenskega prava. Po javni razpravi je sicer ministrstvo za pravosodje upoštevalo mnogo pripomb strokovne in zainteresirane javnosti glede rešitev v noveli, mnoge sporne rešitve pa so ostale v predlogu, navajajo poslanci SD.

Med njimi so uzakonitev IMSI lovilcev, zaslišanje osumljencev in prič brez zagovornika v predkazenskem postopku in odprava preiskovalnega sodnika. Poslanci SD pričakujejo, da se bodo razpravljavci v javni predstavitvi mnenj opredelili predvsem do teh ukrepov.

Novela sicer prinaša pomembne spremembe in novosti. Med drugim prinaša spremembe, s katerimi bo Slovenija veliko lažje in učinkoviteje vstopila v sistem evropskega javnega tožilca ter zagotovila preiskovanje ter pregon čezmejnega kriminala. Prinaša tudi več vsebinskega odločanja na drugi stopnji, omogoča hitrejše pridobivanje podatkov bank, hranilnic in drugih finančnih institucij, zagotavlja pa tudi ustreznejšo zaščito novinarjevega vira v kazenskem postopku.

Pravne osebe in podjetniki kot naznanitelji oziroma ovaditelji kaznivih dejanj ne bodo več omejeni z zavezo varovanja zaupnosti tistih podatkov, ki so relevantni za kazensko ovadbo, novela pa prinaša tudi možnost zaslišanja osumljenca ali prič pred policijo po vzoru drugih evropskih držav.

Ena od pomembnih novosti, ki jo izpostavljajo na ministrstvu, so tudi okrepljene pravice žrtev, posebej mladoletnikov, v kazenskem postopku s celotnim sklopom ukrepov, kamor sodi zagotavljanje informacij žrtvam o njihovih pravicah ob prvem stiku, obveznost izdelave individualne ocene ogroženosti žrtve in potrebe po zaščiti, krepitev pravice žrtev do obveščenosti o stanju postopka, več možnosti za prisotnost zaupnika v različnih fazah postopka, minimiziranje stikov žrtve z osumljencem.

Novela uvaja tudi institut kvalificiranega ovaditelja, to bodo nadzorni organi s področja davkov, carin, preprečevanja pranja denarja in drugi, ki jih bo moralo tožilstvo v primeru namere po zavrženju neke njihove ovadbe o tem obvestiti in jim dati možnost podaje dodatnih dokazil.