c S

DZ sprejel novelo kazenskega zakonika

25.05.2017 08:13 Ljubljana, 24. maja (STA) - Državni zbor je s 76 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo kazenskega zakonika, ki med drugim zaostruje opredelitev za storitev kaznivega dejanja zlorabe položaja, kot kaznivo dejanje določa potovanje v tujino z namenom terorizma in kot stransko kazen uvaja možnost izgona tujca, ki stori kaznivo dejanje.

Kot je v parlamentarni razpravi v torek dejal pravosodni minister Goran Klemenčič, novela prinaša predvsem tri glavne sklope sprememb - zaostritev pregona kaznivih dejanj, povezanih s terorizmom, uvedbo možnosti izgona tujca iz države kot stranske kazni ter zaostritev pregona nekaterih kaznivih dejanj s področja gospodarstva.

Pri slednjem novela širi pregon kaznivega dejanja zlorabe položaja. Po zdaj veljavnem zakoniku morata biti namreč pri kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti izkazana kazniv namen pridobitve protipravne premoženjske koristi ali povzročitev premoženjske škode, po noveli pa bo za pregon zadoščal že morebitni naklep storilca.

Pri pregonu kaznivih dejanj, povezanih s terorizmom, se bo po novem kot kaznivo dejanje štelo tudi potovanje v tujino z namenom terorizma (ali priprava takšnega potovanja), prav tako ščuvanje k terorizmu oziroma njegovo javno poveličevanje. Novela tudi inkriminira objavo posnetkov s seksualno vsebino brez privolitve posameznika ter zaostruje pregon izigravanja delovno-pravne zakonodaje, ko gre za kršenje pravic več delavcem.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin je Dušan Radič (SMC) ocenil, da bo z uveljavitvijo novele narejen korak naprej h krepitvi pravne države, odgovornosti posameznikov in učinkovitosti kazenskega pregona pri ključnih elementih, ki pestijo družbo.

V SD, ZL in DeSUS so pozdravili zlasti zaostritev pregona kaznivih dejanj s področja delovno-pravne zakonodaje. "Spremembe na tem področju so bile nujne, saj so kršitve pravic delavcev v Sloveniji postale vsakodnevna praksa delodajalcev," je opozoril Matej T. Vatovec (ZL). A je tudi opozoril, da spremembe ne bodo imele učinkov, če ne bo več inšpekcijskih pregledov.

V NSi so izpostavili predvsem spremembe na področju preganjanja terorizma, a jih hkrati po besedah Mateja Tonina tudi čudi, da je vlada s spremembami na tem področju odlašala kar dve leti in pol.

Vinko Gorenak (SDS) pa je opozoril, da bi lahko sodišča člen, po katerem za storitev kaznivega dejanja zlorabe položaja zadostuje že sam naklep storilca, razumela napačno in bi lahko prišlo do množičnih oprostilnih sodb, predvsem pri pregonu bančne kriminalitete. Ministrstvo je zato pozval, naj spremlja sodno prakso in se v primeru napačne interpretacije odzove bodisi z avtentično razlago člena bodisi njegovo spremembo. Kljub temu je napovedal, da bodo v SDS novelo podprli.