c S

Poslanci podprli novosti za izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo

25.05.2017 07:53 Ljubljana, 24. maja (STA) - DZ je danes s 76 glasovi za in štirimi proti sprejel novelo zakona o podpornem okolju za podjetništvo za zmanjšanje administrativnih bremen za podjetja. Na podlagi dopolnila koalicijskih strank bodo v podporno in inovativno podporno okolje vključene reprezentativne gospodarske zbornice.

Novela po navedbah vlade vzpostavlja tri bistvene izboljšave obstoječega podpornega okolja. Z ureditvijo pravne podlage za izbor projektov s področja podpornih storitev za podjetniško in inovativno okolje bo zagotovila večjo stalnost in kakovost podpornih storitev. Uvedli bodo namreč tretjo raven svetovalnih točk za podporo poslovnim subjektom, ki bodo regionalno razporejene.

Novela bo Javnemu sklada RS za podjetništvo povečala skupni obseg izdanih poroštev za naložbe v enote ali deleže kolektivnih naložbenih podjemov, s čimer bo sklad lahko sodeloval v čezmejnih oz. vseevropskih skladih tveganega kapitala. Obseg izdanih garancij se bo povečal na petkratnik vrednosti namenskega premoženja sklada in drugih dolgoročnih virov.

Kot tretjo bistveno izboljšavo obstoječega podpornega okolja pa vlada navaja ureditev postopka. Kot možnost poenostavljenega postopka dodeljevanja sredstev je predviden javni poziv, s čimer bodo poenostavili postopke tako za prijavitelje kot tudi izvajalce postopkov dodeljevanja sredstev.

Novela temelji na načelu celovite podpore. Podporni ukrepi države naj bi zagotovili podporo potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem v celotnem podjetniškem procesu, od razvijanja poslovne zamisli do njene realizacije in rasti podjetja, z učinkovito kombinacijo finančnih in nefinančnih oblik podpore.

Ker so mala in zlasti mikropodjetja po mnenju vlade najbolj dinamičen, vendar hkrati najranljivejši del gospodarstva, so ukrepi države prednostno usmerjeni v podporo mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

DZ je sprejel dopolnilo, s katerim so reprezentativne gospodarske zbornice - trenutno so to Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Trgovinska zbornica Slovenije - vključili v podporno okolje za podjetništvo, in sicer bodo zbornicam podelili javno pooblastilo za izvajanje določenih nalog.

Reprezentativne zbornice namreč poleg nalog, ki jih opravljajo za svoje člane, sodelujejo tudi pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomske politike. S podelitvijo javnega pooblastila bodo po ocenah predlagateljev omogočili učinkovitejše in smotrnejše opravljanje upravnih nalog.

Zakon je bil deležen široke podpore. V koaliciji so ocenili, da prinaša več izboljšav podpornega okolja za podjetništvo, in izrazili upanje, da bo tudi ustrezno implementiran. V SDS in NSi so pozdravili spremembe za izboljšanje okolja za podjetništvo, a opozorili, da to še vedno neprijazno, med drugim zaradi birokratskih ovir in davčne obremenitve.

Proti so bili v ZL, kjer so med drugim menili, da se za logiko podpore malemu gospodarstvu skriva vedno bolj zaostren položaj delavcev, zmanjševanje okoljskih standardov in zagotavljanje konkurenčnosti za vsako ceno. Kritični so bili tudi do amandmaja glede pristojnosti zbornic - menili so, da bodo zbornice dobile naloge, ki bi jih morala opravljati vlada.