c S
Obravnave na sodiščih: Vrača se zgodba o oškodovanju Dinersa 15.05.2017 08:56 V relativno mirnem tednu na slovenskih sodiščih naj bi se v Ljubljani odvil predobravnavni narok za nekdanja zastopnika Dinersa, v Slovenj Gradcu pa bo na sporedu tožba Občine Dravograd zoper avstrijski Verbund zaradi poplavljanja Drave leta 2012. Nadaljevalo se bo sojenje parohu Peranu Boškoviču ter Dragu Railiću, obtoženemu uboja žene.

Nekdanja zakonita zastopnika Dinersa Pušnik in Horvatič pred sodišče zaradi domnevnega oškodovanja družbe

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je za torek razpisan predobravnavni narok za nekdanja zakonita zastopnika družbe Diners Saša Pušnika in Antona Horvatiča. Obtožnica ju bremeni večmilijonskega oškodovanja družbe. Leta 2016 se je s sklenitvijo dogovora s specializiranim državnim tožilstvom sklenil postopek v isti zadevi zoper nekdanjega prvega moža Dinersa Tomaža Lovšeta. Slednji je tedaj priznal krivdo za očitano zlorabo položaja in pristal na pogojno zaporno kazen in plačilo 250.000 evrov.

Lovše je tedaj pristal na leto in pol pogojne zaporne kazni, od denarne kazni pa se je 200.000 evrov odštelo od varščine, 50.000 evrov pa je doniral ljubljanski porodnišnici.

Nepravilnosti v Dinersu so v javnost prišle sredi leta 2013, ko so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada Lovšetu odvzeli prostost. Poleg Lovšeta so takrat pridržali še Pušnika in Horvatiča, ki pa sta bila nato iz pripora izpuščena. Lovšeta so po treh mesecih in plačilu milijonske varščine jeseni tistega leta spustili iz pripora, ko se je tožilec Kozina odpovedal pritožbi zoper njegovo izpustitev.

V Slovenj Gradcu prva obravnava odškodninske tožbe proti Verbundu zaradi poplavljanja reke Drave

Po mariborskem se obravnave odškodninskih tožb proti avstrijski energetski družbi Verbund zaradi posledic poplavljanja reke Drave novembra 2012 začenjajo tudi na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu. Za torek je razpisana prva obravnava tožbe, v kateri Občina Dravograd zaradi škode na javni infrastrukturi od Verbunda terja odškodnino v višini enega milijona evrov. Na mariborskem sodišču so sicer s prvimi obravnavami tožb zoper Verbund, ki upravlja hidroelektrarne na Dravi v Avstriji, začeli februarja letos, a so jih doslej vse preložili za nedoločen čas, nekatere naroke pa celo preklicali zaradi razlogov, povezanih s tožbo Verbunda zoper Republiko Slovenijo na sodišču v Celovcu. Slovenski oškodovanci v poplavah leta 2012 tožijo Verbund za skupno 103 milijone evrov.

Sklici nekaterih drugih obravnav po izboru uredništva

PONEDELJEK, 15. maj

9.00 nadaljevanje sojenja parohu srbske pravoslavne cerkve Peranu Boškoviću zaradi domnevne zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnica Mojca Kocjančič), razpravna dvorana 63

9.00 nadaljevanje sojenja v zadevi Hypo - Antonu Romihu, Božidarju Španu, Andreju Potočniku in Andreju Oblaku; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnik Srečko Škerbec), razpravna dvorana 222

9.00 nadaljevanje sojenja Dragu Railiću, ki ga obtožnica bremeni uboja žene; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnica Sinja Božičnik); razpravna dvorana 316

10.00 nadaljevanje obravnave v postopku za odvzem premoženja nezakonitega izvora zoper Aleksandra Vodopijo, obsojenega iz kriminalistične akcije Očistimo Slovenijo; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnica Barbara Fajdiga Jadek), soba 5

TOREK, 16. maj

9.00 nadaljevanje sojenja nekdanjemu vodji gorenjske podružnice NLB Dušanu Šuštarju, obtoženemu zlorabe položaja; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnik Gorazd Fabjančič), razpravna dvorana 28

9.15 nadaljevanje sojenja kriminalni združbi, obtoženi trgovanja s prepovedanimi drogami, ki naj bi med drugim drogo kupovala in prodajala na območju Slovenije in Hrvaške; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnica Nina Drozdek Draganić), konferenčna dvorana II. nadstropje

9.30 obravnava tožbe, v kateri Addiko bank (prej Hypo Alpe Adria) zahteva 5,8 milijona evrov odškodnine od nekdanjih vodilnih Urbana Goloba, Antona Romiha, Andreja Laha; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnica Melita Štefančič), razpravna dvorana I

9.45 obravnava odškodninske tožbe Občine Dravograd proti avstrijskemu podjetju Verbund v višini enega milijona evrov zaradi škode, nastale v poplavljanju reke Drave novembra 2012; Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu (sodnica Sonja Tovšak), razpravna dvorana 33

13.00 razpis predobravnavnega naroka za nekdanja zakonita zastopnika Dinersa - Saša Pušnika in Antona Horvatiča zaradi domnevnega večmilijonskega oškodovanja Dinersa; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnik Gorazd Fabjančič), razpravna dvorana 28

SREDA, 17. meseca

9.00 nadaljevanje sojenja v zadevi Hypo - Antonu Romihu, Božidarju Španu, Andreju Potočniku in Andreju Oblaku; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnik Srečko Škerbec), razpravna dvorana 327

9.15 nadaljevanje sojenja kriminalni združbi, obtoženi trgovanja s prepovedanimi drogami, ki naj bi med drugim drogo kupovala in prodajala na območju Slovenije in Hrvaške; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnica Nina Drozdek Draganić), konferenčna dvorana II. nadstropje

9.30 nadaljevale glavne obravnave v kazenski zadevi, v kateri je novinar Vladimir Vodušek osumljen poskusa izsiljevanja; Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu (sodnica Valerija Matvos-Jeromel), razpravna dvorana 38

10.30 tožba Leona Podlogarja, ki je bil 2016 pravnomočno oproščen obtožb pomoči v bombnem napadu na romsko naselje Dobruška vas iz leta 2005, zoper državo, od katere terja 160.000 evrov odškodnine; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnica Barbara Fajdiga Jadek), soba 4

13.15 obravnava tožbe Vseslovenskega združenja malih delničarjev in imetnika podrejenih obveznic Tadeja Kotnika proti NLB za plačilo 200.000 evrov zaradi ugotovitve ničnosti vpisa v sodni register; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnica Andreja Simsič), razpravna dvorana št. II

ČETRTEK, 18. maj

9.00 tožba Stephena Casiraghija proti državi za plačilo odškodnine; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnica Barbara Krpač Ulaga), razpravna dvorana 368

9.15 nadaljevanje sojenja kriminalni združbi, obtoženi trgovanja s prepovedanimi drogami, ki naj bi med drugim drogo kupovala in prodajala na območju Slovenije in Hrvaške; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnica Nina Drozdek Draganić), konferenčna dvorana II. nadstropje

PETEK, 19. maj

8.30 sojenje Sandi Alibabić in Mirzanu Jakupiju, ki sta obtožena več kaznivih dejanj surovega ravnanja in povzročitve telesnih poškodb, ki so julija 2016 vodile do smrti dveletne jeseniške deklice; Okrožno sodišče v Kranju (sodnica Milena Turuk), razpravna dvorana 121

9.00 nadaljevanje sojenja tožilki v suspenzu Dragici Kotnik ter novinarju Mitji Lomovšku zaradi izdaje tajnih podatkov v primeru bulmastifi; Okrajno sodišče v Ljubljani (sodnica Staša Dolenc-Lazar), razpravna dvorana 6

9.15 nadaljevanje sojenja kriminalni združbi, obtoženi trgovanja s prepovedanimi drogami, ki naj bi med drugim drogo kupovala in prodajala na območju Slovenije in Hrvaške; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnica Nina Drozdek Draganić), konferenčna dvorana II. nadstropje

12.30 nadaljevanje obravnave pravde, v kateri nekdanji nadzornik Istrabenza Bojan Korsika od države zahteva odškodnino zaradi nezmožnosti uporabe v kazenskem postopku začasno blokiranega zneska bančnega depozita zaradi zavarovanja odvzema premoženjske koristi oz. zakonske zamudne obresti za ta blokirani znesek v višini 162.464,11 evra; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnik Vanja Klavora), soba 368

Ljubljana, 14. maja (STA) - Vir: Spletne strani slovenskih sodišč v petek, 12. maja, do 12. ure. Za morebitne naknadne preklice oziroma preložitve obravnav STA ne odgovarja.