c S

Zasebni zdravniki s protestnim pismom državnemu vrhu proti noveli o zdravstveni dejavnosti

10.05.2017 14:15 Ljubljana, 10. maja (STA) - Združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov je na predsednike države, vlade in DZ ter poslanske skupine in parlamentarni odbor za zdravstvo naslovilo pismo, v katerem izraža najostrejši protest nad predlogom novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Napoveduje, da bodo sprejetju zakona nasprotovali z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi.

V predlogu novele ne vidijo rešitev, ki bi lahko objektivno izboljšale kakovost in dostopnost zdravstvenih storitev za bolnike. Prepričani so, da bo učinek zakona ravno nasproten, saj se bodo s postopno ukinitvijo koncesij čakalne dobe le še podaljšale, vedno več bolnikov pa bo prisiljenih storitve iskati v samoplačniških ambulantah.

Prepričani so, je da predlog zakona zaradi neenakopravne obravnave slovenskih zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov do javnih zavodov in tujih ponudnikov, diskriminacije mladih zdravnikov in zobozdravnikov ter omejevanja dela zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov, v očitnem nasprotju z ustavo in evropskim pravnim redom.

Kot navajajo, predlog z omejevanjem konkurence med izvajalci zdravljenja pod vprašaj postavlja tudi neovirano izvajanje ustavne pravice zavarovanih oseb do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev. Zato pozivajo k zavrnitvi predloga novele.

Najodločneje nasprotujejo uzakonitvi prednostne pravice javnih zavodov do izvajanja zdravstvenih storitev, saj predlog zakona s tem onemogoča nadaljnje podeljevanje koncesij domačim zasebnim izvajalcem. Po njihovem mnenju vlada sistematično ignorira evropski pravni red, a ne v celoti. Storitve, ki jih bodo v bodoče izvajali le še javni zavodi, lahko danes (in predlog zakona tega ne spreminja) v breme slovenske zdravstvene blagajne prosto (brez koncesije) namreč opravljajo tuji zasebni izvajalci.

Zasebni zdravniki in zobozdravniki se tako sprašujejo, kakšno korist imajo bolniki od tega favoriziranja javnih zavodov in tujih ponudnikov v razmerju do domačih zasebnih izvajalcev. Dodatno navajajo, da je bilo v mandatu aktualne vlade podeljeno rekordno nizko število koncesij, hkrati pa so najdaljše čakalne dobe v zgodovini, povečal se je delež bolnišnic z izgubo, mediji pa vsakodnevno poročajo o korupcijskih aferah v zdravstvu.

Opozarjajo še na nerazumno diskriminacijo mladih zdravnikov in zobozdravnikov, ki skladno s predlogom zakona pet let po pridobitvi licence ne bodo mogli odpreti zasebne ambulante. Seveda pa bodo v Sloveniji, skladno z načelom prostega pretoka storitev in načelom svobode ustanavljanja zasebne ambulante še naprej lahko ustanavljali mladi zdravniki in zobozdravniki iz drugih evropskih držav, ugotavljajo v združenju, ki šteje skoraj tisoč zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov.