c S

Noveli kazenskega zakonika zelena luč matičnega odbora DZ

10.05.2017 07:44 Ljubljana, 09. maja (STA) - Odbor za pravosodje je za drugo obravnavo pripravil predlog novele kazenskega zakonika, ki jo je pripravila vlada. Novela zaostruje opredelitev za storitev kaznivega dejanja zlorabe položaja, kot kaznivo dejanje določa potovanje v tujino z namenom terorizma in uvaja možnost izgona tujca, ki stori kaznivo dejanje.

Po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje Darka Stareta je bil ključni razlog za pripravo novele dejstvo, da so bile v praksi zaznane težave pri pregonu gospodarskega kriminala, predvsem bančnega. Po zdaj veljavnem zakoniku morata biti namreč pri kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti izkazana kazniv namen pridobitve protipravne premoženjske koristi ali povzročitev premoženjske škode, po predlogu pa bo za pregon zadoščal že morebitni naklep storilca.

Novela kot stransko kazen pri kaznivih dejanjih, ki jih naredijo tujci, uvaja možnost izgona tujca iz države, inkriminira objavo posnetkov s seksualno vsebino brez privolitve posameznika in zaostruje protiteroristično zakonodajo. Tako se bo med drugim po novem kot kaznivo dejanje štelo tudi potovanje v tujino z namenom terorizma (ali priprava takšnega potovanja).

Koalicijski poslanci so na odboru na novelo vložili nekatera dopolnila in jih tudi potrdili. Po enem izmed njih bo smelo sodišče tujcu izgon izreči za čas od enega do petih let, in sicer če mu bo izreklo kazen za kaznivo dejanje, za katero se sme izreči kazen več kot dve leti zapora, in če je na podlagi njegovih osebnih okoliščin podana resna grožnja za javni red ali javno varnost.

Vinka Gorenaka (SDS) je zmotilo, da se pri kaznivem dejanju zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti črta navedbo, da mora biti kaznivo dejanje storjeno z namenom, da nekdo sebi ali komu drugemu pridobi protipravno premoženjsko korist ali povzroči premoženjsko škodo. "Obstaja utemeljen sum, da bi, če bo to sprejeto, sodišča člen razlagala na način, da bo prišlo do masovnih oprostilnih sodb," je dejal. Napovedal je, da v SDS zakona ne bodo podprli, prav tako mu ne bodo nasprotovali.

Po mnenju državnega sekretarja Stareta tveganje, da bi na sodiščih prišlo do razlage, kot jo je navedel Gorenak, ne obstaja. Po njegovem prepričanju predlagane zakonske določbe zakonodajo na tem področju namreč zaostrujejo.

Igor Zorčič (SMC) je pozdravil zaostritev protiteroristične zakonodaje, prav tako možnost kaznovanja tistih, ki množično kršijo pravice delavcev, kar sicer tudi predvideva novela. "Tu in tam nas še vedno preseneti novica, da nekdo ne plačuje prispevkov za socialno varnost, tudi v državnih podjetjih. Verjamem, da bo en takšen premik, kot ga prinaša zakon, pripomogel k temu, da bo tega manj," je dejal. Podporo zakonu so napovedali tudi v ZL.

Odbor je za drugo obravnavo na plenarni seji danes pripravil tudi predlog zakona o ugotavljanju vzajemnosti, ki naj bi izboljšal statistično spremljanje podatke o številu tujcev, ki so v Sloveniji kupili nepremičnine, ter zmanjšal administrativne ovire pri njihovem pridobivanju.

Odbor zdaj obravnava še predlog zakona o probaciji.