c S

Vlada za izrednega člana uprave Mercatorja predlaga Gregorja Planteua

09.05.2017 07:32 Ljubljana, 08. maja (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da za izrednega člana uprave Mercatorja predlaga Gregorja Planteua, trenutnega direktorja rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. O imenovanju bo sedaj odločilo sodišče, in sicer v treh dneh od prejema predloga vlade. Izredni član uprave bo bdel nad posli Mercatorja z Agrokorjem.

Kot je po seji povedal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, je bil Planteu izbran na podlagi strokovnih izkušenj. Ima znanje s področja upravljanja korporativnih financ, finančnega prestrukturiranja in implementacije kontrolnih sistemov.

Pojasnil je, da so z imenovanjem pohiteli iz več razlogov. Ukrepa imenovanja izrednega člana uprave in izključitve koncernskega privilegija sta v prvi vrsti nujna, da preprečijo negativno vplivanje Agrokorja kot večinskega lastnika na Mercator.

"Ukrepa sta preventivna in primerna, saj obstaja resna ogroženost glede sposobnosti povrnitve prikrajšanja, ki bi lahko bilo posledica navodil večinskega lastnika," je pojasnil.

Vlada po Počivalškovih besedah ocenjuje, da javna korist ohranitve delovnih mest v tem primeru presega interese večinskega lastnika. Hkrati pa bodo preprečili negativne posledice za poslovanje Mercatorja kot družbe sistemskega pomena in njeno sposobnost izpolnjevanje obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in drugih.

"Še enkrat pa naj poudarim, da so pristojnosti izrednega člana uprave omejene zgolj na vodenje poslov, ki so povezani z večinskim lastnikom in z njim povezanimi družbami. Izredni član uprave nima pristojnosti voditi rednih poslov družbe," je izpostavil Počivalšek.

Na vprašanje, ali drži, da je izbira v koaliciji poskrbela za precej presenečenja, je Počivalšek odgovoril, da je predlog strokovno utemeljen. Pričakuje, da bo Planteu funkcijo nastopil najkasneje v ponedeljek.

Planteu je pojasnil, da je več let deloval v mednarodni multinacionalki Maersk, kjer je bil zadolžen za finance na področju držav jugovzhodne Evrope, pozneje pa je v tej družbi skrbel za finance in nadzor kot vodja regijske pisarne.

Sodeloval je tudi pri optimizaciji finančnega poslovanja večjega podjetja in optimizaciji srednje velikega podjetja ter vodil finančno sanacijo in nato poslovanje rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. Poudaril je, da s sedanjo upravo ni v nikakršnih odnosih.

42-letni Planteu je bil po pisanju Večera pred opravljanjem trenutne funkcije v rokometnem klubu finančni svetovalec in se je ukvarjal s številnimi posli - od gradbeništva (po pisanju portala Siol.net je bilo aktiven v celjskem gradbenem podjetju Nivo, ki je pristalo v stečaju) prek poslovnega svetovanja do energetike. Kot navaja časnik, ki se sklicuje na Siol.net, je ključna vez med Počivalškom in Planteuom direktor Celjskih mesnin Izidor Krivec.

Počivalšek aktualnega direktorja celjskih rokometašev po navedbah Večera dobro pozna tudi sam, saj je bil v upravnem odboru celjskega kluba, ko je tja leta 2014 prišel Planteu. Izkušenj v velikih gospodarskih družbah nima, uveljavil pa se je v poslih s študentskih servisom. Družba Študentski, ki jo še vedno vodi Planteu, je lani ustvarila slabih 1,4 milijona evrov prihodkov in dobrih 7400 evrov čistega dobička, še navaja časnik.

Vlada ima od sobote zakonsko podlago, da v Mercator, ki je pod pritiskom zaradi težav Agrokorja, pošlje izrednega člana uprave. To daje zakon o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za državo.

V zakonu sicer piše, da je izredni član uprave lahko vsaka oseba, ki izpolnjuje siceršnje pogoje za člana uprave, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Izrednega člana uprave na predlog vlade imenuje sodišče, in sicer v treh dneh od prejema predloga vlade. Pritožba ne zadrži izvršitve, zoper sklep o imenovanju izrednega člana uprave tudi ni izrednih pravnih sredstev.

Družba sistemskega pomena mora vsake tri mesece sestaviti poročilo o vseh poslih, sklenjenih z večinskim družbenikom ali z njim povezanimi družbami. S poročilom se mora pred javno objavo seznaniti nadzorni svet družbe, izredni član uprave s poročilom seznani tudi ministra, pristojnega za gospodarstvo.

Stroške povezane s plačilom za delo za izrednega člana uprave krije družba sistemskega pomena, višino plačila pa določi nadzorni svet družbe, pri čemer upošteva veljavno politiko prejemkov za člane uprave.