c S
Novela zakona o kazenskem postopku primerna za nadaljnjo obravnavo 26.04.2017 08:36 Ljubljana, 25. aprila (STA) - Po splošni razpravi so poslanci danes z 48 glasovi za in 16 proti sklenili, da je novela zakona o kazenskem postopku primerna za nadaljnjo obravnavno. Novela prinaša pomembne spremembe in novosti, ki bistveno spreminjajo pravni položaj in pravno varnost oškodovancev v vseh fazah kazenskega postopka, je pojasnil državni sekretar Darko Stare.

Novela, najbolj obsežna doslej, med drugim prinaša spremembe, s katerimi bo Slovenija veliko lažje in učinkoviteje vstopila v sistem evropskega javnega tožilca ter zagotovila preiskovanje ter pregon čezmejnega kriminala.

Novela prinaša tudi več vsebinskega odločanja na drugi stopnji, omogoča hitrejše pridobivanje podatkov bank, hranilnic in drugih finančnih institucij, zagotavlja pa tudi ustreznejšo zaščito novinarjevega vira v kazenskem postopku.

Pravne osebe in podjetniki kot naznanitelji oziroma ovaditelji kaznivih dejanj ne bodo več omejeni z zavezo varovanja zaupnosti tistih podatkov, ki so relevantni za kazensko ovadbo, novela pa prinaša tudi možnost zaslišanja osumljenca ali prič pred policijo po vzoru drugih evropskih držav.

Ena od pomembnih novosti, ki jo izpostavljajo na ministrstvu, so tudi okrepljene pravice žrtev, posebej mladoletnikov, v kazenskem postopku s celotnim sklopom ukrepov, kamor sodi zagotavljanje informacij žrtvam o njihovih pravicah ob prvem stiku, obveznost izdelave individualne ocene ogroženosti žrtve in potrebe po zaščiti, krepitev pravice žrtev do obveščenosti o stanju postopka, več možnosti za prisotnost zaupnika v različnih fazah postopka, minimiziranje stikov žrtve z osumljencem.

Novela uvaja tudi institut kvalificiranega ovaditelja, to bodo nadzorni organi s področja davkov, carin, preprečevanja pranja denarja in drugi, ki jih bo moralo tožilstvo v primeru namere po zavrženju neke njihove ovadbe o tem obvestiti in jim dati možnost podaje dodatnih dokazil.

Splošno razpravo o vladnem predlogu novele je DZ danes opravil na zahtevo 52 poslancev. Večina razpravljavcev je imela pomisleke predvsem glede rahljanja sodne preiskave ter urejanja pravil za uporabo IMSI lovilcev, na katere je odgovorili Stare, ki je ob tem še opomnil na številna priporočila različnih parlamentarnih delovnih teles, ki so jih upoštevali pri pripravi novele.

Glede Gorenakovih kritik o dokaznem standardu pri odločanju o pridobivanju prometnih podatkov telefonskih številk od telekomunikacijskih operaterjev je Stare dejal, da ta ostaja nespremenjen. Določbe o pridobivanju prometnih podatkov telefonskih številk, ker da gre za prekomeren in nesorazmeren poseg v zasebnost posameznikov, so se zdele sporne tudi v ZL, v NSi pa so v razpravi opozorili na določbo glede novinarske zaupnosti, ki naj bi urejala tudi spovedno molčečnost.

Kot je spomnil Stare, novela zakona o kazenskem postopku ne ukinja sodne preiskave, že sedaj veljavni zakon pa predvideva redni in skrajšani kazenski postopek, pri skrajšanem postopku pa sodne preiskave že zdaj ni.

Obravnavo novele zakona o kazenskem postopku bodo nadaljevali na odboru za pravosodje.