c S
Nov sodni red omogoča dostopnost sodnih razprav tudi osebam z okvaro sluha 12.04.2017 14:55 Ljubljana, 12. aprila (STA) - Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije preučilo problematiko dostopnosti sodnih obravnav za osebe z okvaro sluha in tako dopolnilo sodni red. Po prepričanju ministra Gorana Klemenčiča gre za majhen korak, ki pa bo vsem osebam, zlasti invalidom, omogočil enakopravne sodne postopke.

V sodnem redu, ki velja od novega leta, je v 3. točki 223. člena dostopnost in možnost do enakopravnega sodelovanja v postopku na sodišču tudi gluhih, naglušnih, gluhoslepih in oseb s polževim vsadkom pravno formalno urejena. Zaradi te spremembe so na zvezi danes priredili poseben dogodek in tudi novinarsko konferenco.

Predsednik zveze Mladen Veršič je izrazil pričakovanje, da se bodo z novim sodnim redom vse sodne razprave prilagodile vsem invalidom glede na njihove potrebe. "Gluhi potrebujejo tolmača v slovenskem znakovnem jeziku, naglušni potrebujejo slušno zanko ali FM sistem, gluhoslepi pa tolmača, asistenta oz. druge tehnične prilagoditve," je dejal.

Nemoteno spremljanje in enakopravno vključenost oseb z okvaro sluha v sodne postopke po njegovih trditvah zagotavlja ustrezno opremljen prostor, kjer je poleg slušne induktivne zanke nujen tudi zapisnikar, ki neposredno pretvarja govor v besedilo.

V sodni red je po njegovih navedbah umeščen tudi poziv invalidnim osebam, naj sodišče seznanijo, če želijo uveljavljati pravico do enakopravnega sodelovanja v postopku.

Minister Klemenčič je povedal, da so poleg spremembe sodnega reda z intenzivnim sodelovanjem z zvezo pripravili nabor tehničnih ukrepov predvsem za tiste, ki ne obvladajo slovenskega znakovnega jezika, in zagotovili evropska sredstva.

Dodaten korak k enotni obravnavi na sodiščih je po njegovem mnenju program izobraževanj o problematiki oseb z okvarami sluha za sodno in tožilsko osebje. Napovedal je še, da bodo do konca leta ali v začetku naslednjega leta vsa okrožna sodišča, ki tega še nimajo, opremili z ustreznimi dostopi za invalide.

"Če kdo, mora prav ministrstvo za pravosodje skrbeti za enako obravnavo vseh oseb v sodnih postopkih ter ponuditi pravne, tehnične in tudi povsem človeške rešitve za to, da take ali drugačne okvare ali težave v komunikaciji ne vplivajo na dostop in razumevanje v smeri zaščite pravnih pravic," je dejal Klemenčič.

Za ozaveščanje in informiranje o tej problematiki bo sicer služil Center za komunikacijsko dostopnost in svetovanje o tehničnih prilagoditvah za osebe z okvaro sluha, ki ga je zveza danes tudi uradno odprla.