c S
Ministrstvo za pravosodje s pobudo za dodatne sodne izvedence na področju družinskih vprašanj 10.04.2017 15:33 Ljubljana, 10. aprila (STA) - Ministrstvo za pravosodje je različnim deležnikom, ki se ukvarjajo z najobčutljivejšimi družinskimi vprašanji, poslalo pobudo s predlogi ukrepov, ki bi zagotovili dodatno število strokovnjakov za delo v okviru izvedenstva. Na ministrstvu se namreč zaradi novega družinskega zakonika soočajo z "akutnim problemom pomanjkanja sodnih izvedencev".

Kot so sporočili z ministrstva za pravosodje, nov družinski zakonik, ki ga je DZ sprejel v marcu, sodiščem daje še dodatne pristojnosti, pri čemer po njihovih trditvah tudi sodišča opozarjajo na pomanjkanje sodnih izvedencev. To posledično prinaša dalj časa trajajoče odločanje v sodnih postopkih, v katerih so pogosto udeleženi otroci.

Tako so različnim deležnikom, ki se tako ali drugače ukvarjajo in srečujejo s to problematiko, poslali predlog ukrepov, ki bi zagotovili dodatno število strokovnjakov za delo v okviru izvedenstva, izboljšanje komunikacije med sodnimi izvedenci, sodniki in odvetniki ter izobraževanje v smeri krepitve znanj procesnega vodstva sodnika.

Pobudo so naslovili na vrhovno sodišče, vsa višja, okrožna in okrajna sodišča splošne in specialne pristojnosti, vrhovno državno tožilstvo, na ministrstvi za zdravje ter za delo, družino in socialne zadeve, na policijo, odvetniško zbornico, zbornico kliničnih psihologov, skupnost centrov za socialno delo ter na varuhinjo človekovih pravic in predsednico Zdravniške zbornice Slovenije.

V pobudi predlagajo usposabljanje strokovnjakov z mednarodnim certifikatom za opravljanje forenzičnega intervjuja z otrokom, zagotavljanje dosledne uporabe varnih sob za izvajanje razgovorov z otrokom, zlasti pa je po njihovem mnenju treba dati večji poudarek preventivi in interaktivnemu sodelovanju med ustanovami in organi na tem področju.

Med predlogi je tudi vzpostavitev medresorske koordinacijske delovne skupine, ki bi spremljala in predlagala izvajanje ukrepov za zagotavljanje obravnave v smeri največje koristi za otroka.

Po prepričanju ministrstva je treba spremeniti poslovanje vseh udeleženih v postopkih z otroki. Tako morajo sodišča ministrstvu za pravosodje sproti poročati o morebitnem nestrokovnem, neažurnem ali nevestnem delu izvedencev, da bi skupaj preprečili slabe delovne prakse na škodo otrok, izvedenci pa se morajo natančno držati rokov in se odzivati na pozive sodišča.

"Zavedamo se, da je pravosodno ministrstvo dolžno poskrbeti za zadosten nabor izvedencev, ostalo pa morajo opraviti drugi in to še toliko bolj zavzeto, ker je za sodnimi spisi konkretna usoda otrok," so še zapisali.

Decembra lani je sicer vrhovno sodišče ministrstvo za delo obvestilo o dopolnitvi ocene finančnih posledic takratnega predloga družinskega zakonika, ministrstvo za pravosodje pa opozorilo na verjetnost podaljševanja trajanja postopkov ter tudi na problem zagotavljanja sodnih izvedencev.

Ministrstvo so takrat pozvali, naj čim prej pripravi oceno podaljšanja trajanja postopkov zaradi uvedbe sodnih postopkov ter oceno potreb in stanja na področju sodnih izvedencev.