c S
Pripad na ustavnem sodišču se od lani povečuje, prav tako število nerešenih zadev 31.03.2017 08:52 Ljubljana, 30. marca (STA) - Ustavno sodišče od leta 2016 v obravnavo prejema vse več zadev. Lani jih je bilo 1324, kar je osem odstotkov več kot leta 2015. Ob koncu leta 2016 je bilo tako tudi nerešenih zadev več kot v letih pred tem, kažejo danes predstavljeni podatki iz poročila o delu ustavnega sodišča.

STA objavlja tabelo za obdobje od 2010 do 2016 s prikazom števila prejetih in rešenih zadev ter števila nerešenih zadev na ustavnem sodišču ob koncu tekočega leta.

Število prejetih, rešenih in nerešenih zadev ob koncu leta

leto število število število

prejetih zadev rešenih zadev nerešenih zadev*

----------------------------------------------------------------

2010 1880 1818 1179

2011 1704 1806 1077

2012 1544 1659 962

2013 1366 1431 897

2014 1278 1216 959

2015 1224 1197 989

2016 1324 1094 1219

*podatek ne vključuje zadev, o katerih ustavno sodišče ne odloča s sklepom ali z odločbo

Vir: ustavno sodišče