c S
Za odkrivanje zlorab otrok na spletu nujno mednarodno sodelovanje preiskovalnih organov 09.03.2017 08:08 Ljubljana, 08. marca (STA) - Ko govorimo o spolnih zlorabah otrok, gre primarno za lokalna kazniva dejanja. "Če pa so te srhljive zlorabe posnete ali celo objavljene na svetovnem spletu, pa postanejo tudi globalna kazniva dejanja, za katera je nujno mednarodno sodelovanje preiskovalnih organov," poudarjajo na policiji.

Kot so pojasnili za STA, so tovrstne preiskave po vsem svetu usmerjene predvsem v identifikacijo otrok, žrtev spolnih zlorab ter odkrivanje storilcev. "Gre torej za vse otroke sveta, ne le za iskanje otrok v lastni državi," so opozorili na policiji in dodali, da je pretok informacij za njihovo identifikacijo zelo pomemben.

Slovenska policija se povezuje v različne mednarodne iniciative in projekte, kjer si prizadevajo za izmenjavo dobrih praks, znanj, izkušenj in vpeljavo sistemskih rešitev, sklepajo pa tudi dogovore o skupnih kriminalističnih operacijah. Sodeluje v različnih mednarodnih projektih na strateškem, operativnem, preventivnem in izobraževalnem okvirju, kot je npr. platforma EMPACT (v okviru Europola), kjer na področju kibernetske kriminalitete izvajajo številne aktivnosti z vidika internetnega spolnega izkoriščanja otrok.

V sklopu identifikacije žrtev ugotavljajo identiteto otrok, ki so žrtve spolnih zlorab in so njihovi obrazi, telesa oz. deli teles upodobljeni na spornih fotografijah in filmih. Identifikacija žrtev vključuje kombinacijo tradicionalnih (klasičnih) metod preiskovanja in analiziranja posnetkov, pri tem pa je odločilnega pomena mednarodna podatkovna baza o gradivih s spolnimi zlorabami otrok, ki uporablja programsko opremo s sofisticirano slikovno primerjavo za vzpostavitev povezav med žrtvami in kraji spolnih zlorab. Pod okriljem Interpola je namreč slovenska policija vključena v mrežo držav, ki so priključene v mednarodno zbirko posnetkov s spolnimi zlorabami otrok, kar omogoča boljšo identifikacijo otrok kjerkoli po svetu.

"Dejstvo je, da internet in možnosti, ki jih ponuja z mreženjem istomislečih, daje možnost razširjanja posnetkov spolnih zlorab otrok in s tem tudi večjo dosegljivost," opozarja policija.

Na področju zaščite otrok pred vsakršno zlorabo in nasiljem je pomembno, da se kriminalisti, ki preiskujejo tovrstna kazniva dejanja usposabljajo tako doma, kot tudi v tujini, kjer usposabljanja izvajajo Europol, Interpol, CEPOL, ameriški FBI in drugi.

Tudi kriminalistka, s katero je govorila STA, in se ukvarja s spolnimi zlorabami otrok, priznava, da so policisti večkrat korak za storilci. Kot je dejala, so imeli v posameznih preiskavah opravka "s storilci, ki so zelo naštudirali literaturo, vse bodo naredili, uporabili vso tehnologijo, da jih ne bi odkrili". "Tudi zagrožene kazni za kazniva dejanja jih ne bodo ustavile, je prepričana, ob tem pa izpostavlja, da je najvišja dosojena kazen zaradi zlorabe otroka v Sloveniji 23 let zapora.

Pomembno je tudi preventivno delo, ki ima globalen učinek. Trenutno se izvaja vseevropska koordinirana preventivna aktivnost "Police2Peer". Slovenska policija je izdelala večje število posnetkov, na katerih so upodobljeni policisti z najrazličnejšimi preventivnimi sporočili za vse tiste, ki bodo prenašali tovrstne datoteke. Izdelane pa so bile tudi številne datoteke brez vsakršne vsebine. Skupna značilnost vseh datotek je njihovo poimenovanje, saj so označene natanko tako, kot jih dejansko označujejo storilci spolnih zlorab otrok.

Svetovni trendi s področja zaščite otrok pred internetnim spolnim izkoriščanjem po podatkih po navedbah policije kažejo, da storilci teh dejanj izkoriščajo nevednost, naivnost in neizkušenost otrok pa tudi njihovih staršev, ko otrokom nekontrolirano dopuščajo brezbrižno rabo interneta za svoje patološke seksualne potrebe.

To počenejo tudi v skritih, zasebnih omrežjih za medsebojno izmenjavo posnetkov. Nekateri storilci prodajajo ilegalne posnetke bodisi proti plačilu z različnimi finančnimi sredstvi (bitcoin, litecoin), bodisi z dokazovanjem, da so istomisleči storilci, ter posnamejo svoja seksualna izživljanja nad otroki kot vstopnico za vstope v ilegalne internetne forume, ki so povprečnim uporabnikom spleta manj poznani ali povsem nepoznani.

Takšnim posnetkom storilci zlorab pravijo "trofeje", na omenjenih forumih pa se nahaja še več "svežega" gradiva in neslutene možnosti komuniciranja s somišljeniki. Kot forumi so mišljene tudi razne platforme, preko katerih storilci dostopajo proti plačilu za ogled spolne zlorabe otroka v živo in po meri naročnika (podobno kot film na zahtevo pri pametnem televizorju).

Pogosta oblika spolnega izkoriščanja je tudi izsiljevanje s posnetki. Otroci pri raziskovanju in navezovanju stikov objavljajo svoje fotografije, podatke o lokacijah, kjer se zadržujejo, in druge osebne podatke, pa tudi podatke o prijateljih, znancih. Vse to izkoriščajo v svoj prid osebe, ki imajo popolnoma druge namene, kot samo navezovati stike. "Prijateljevanje" se prične stopnjevati tako, da najprej žrtev pošlje intimno fotografijo, konča pa se z izsiljevanjem po še več fotografijah ali v smeri zahteve po srečanju med storilcem in žrtvijo, kjer pa lahko pride še do hujših spolnih zlorab.

Osveščanju o varni rabi interneta je namenjenih več projektov, v katere so vključeni tako učenci kot učitelji. V februarju pa je bilo po navedbah ministrice za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič preko 200.000 otrok, skoraj toliko staršev, pa tudi okoli 6000 učiteljev vključenih v eno od aktivnosti znotraj meseca varne rabe interneta. Kot je ministrica povedala danes za Svet na Kanalu A, pa je pomembno, da tudi vrstniki vrstnikom pomagajo in se med sabo osveščajo o tem, kje lahko nastanejo tisti izzivi, ki jih je potrebno znati obvladovati.