c S

Odbor DZ prek predloga novele zakona o gospodarskih družbah

08.03.2017 17:00 Ljubljana, 08. marca (STA) - Odbor DZ za gospodarstvo je danes za sejo DZ pripravil predlog novele zakona o gospodarskih družbah, ki v slovenski pravni red prenaša določila evropskih direktiv glede priprave poročil velikih podjetij o nefinančnih informacijah in sporočanja podatkov v registre, opredeljuje pa tudi uporabo besede Slovenija v firmah družb.

Predlog, ki ga DZ obravnava po skrajšanem postopku, predvideva prenos določil evropske direktive, po kateri morajo velika podjetja javnega interesa, ki imajo več kot 500 zaposlenih, podati izjavo o nefinančnem poslovanju. V njej bo moralo podjetje opisati izvajanje politik glede okoljskih, socialnih in kadrovskih zadev, spoštovanja človekovih pravic ter boja proti korupciji in podkupovanju.

Vlada meni, da bodo dodatni administrativni stroški za ta podjetja sorazmerni s predvidenimi koristmi. Bo pa novela predvidoma stroškovno delno razbremenila majhna in srednje velika podjetja, saj tem ne bo treba pripravljati poročil o politiki raznolikosti (po spolu, starosti, izobrazbi) članov organov upravljanja in nadzora.

Predlagane spremembe se nanašajo tudi na prenos direktive, ki opredeljuje povezovanje registrov podjetij in obveznost poročanja v registre, med drugim v primerih čezmejnih združitev družb. S prenašanjem obeh direktiv Slovenija že zamuja, za kar je tudi prejela opomin Evropske komisije, je povedal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti.

Novela bo poleg tega med drugim opredelila merila, po katerih bo vlada odobrila uporabo besede Slovenija, zastave ali grba v firmi podjetja, uvedla obveznost, da se morebitni opravki letnih in revizorjevih poročil objavijo na Ajpesu, prinesla pa bo tudi novosti glede poimenovanja podružnic podjetnika in odpravila nekatere nomotehnične pomanjkljivosti v zakonu.